Gradit će se brza cesta kroz Busovaču, Vitez, Novi Travnik, Travnik i Zenicu

By

Federalno
ministarstvo prostornog uređenja donijelo je rješenje kojim je dana
urbanistička suglasnost za izgradnju dionice brze ceste Lašvanska petlja
– Nević Polje, kao dijela brze ceste Lašva – Donji Vakuf, s pratećim
objektima.

Ova brza cesta će se nalaziti na području
Zeničko-dobojske županije i Županije Središnja Bosna, odnosno na
području općina Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik, te grada
Zenica.

Skupština Županije Središnja Bosna donijela je Odluku o
usvajanju Prostorne osnove s koncepcijom razvoja Izmjene i dopune
Prostornog plana Županije Središnja Bosna 2005-2025.

Usvojena
trasa brze ceste usuglašena je s predstavnicima svih lokalnih zajednica
koje su izravno sudjelovale u procesu njenog odabira.

Dionica brze
ceste Lašva – Nević Polje se sastoji od 3 poddionice i to Lašva –
Kaonik, Kaonik – Vitez, te Vitez – Nević Polje, ukupne duljine 23
kilometra. Imat će sve karakteristike brze ceste, propisane Zakonom o
cestama Federacije BiH, osim dijela koji prolazi kroz poslovnu zonu
Vitez, koji će predstavljati magistralnu cestu i njemu će se pristupati
preko novoformiranih kružnih tokova na ulazu i izlazu iz poslovne zone.

Pored
izgradnje brze ceste, planirana je izgradnja i rekonstrukcija servisnih
i lokalnih cesta koje se nalaze u njenom pojasu ili se ukrštaju s njom,
kao i regulacija vodotoka na mjestima ukrštanja sa brzom cestom. U
blizini petlje Kaonik predviđena je i izgradnja Centra za upravljanje i
kontrolu prometa.

Urbanistička suglasnost je izdana nakon složenog
višegodišnjeg postupka koji je zahtijevao usuglašavanje
prostornoplanske dokumentacije i drugih prethodnih upravnih postupaka,
te predstavlja značajan korak u realizaciji projekta izgradnje ovog
objekta, priopćeno je iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja,
priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću./HMS/

You may also like

Hot News