Novi naputak Kongregacije za kler: “Župa u službi evangelizacije” – PORTAL KOCKICE <

Novi naputak Kongregacije za kler: “Župa u službi evangelizacije”

Vatikanska kongregacija za kler objavila je novi dokument koji će pomoći u reformi župnih zajednica. Naslovljen je “Pastoralna preobrazba župne zajednice u službi evangelizacijskog poslanja Crkve”.

Crkva nudi prostor svima da nađu svoje mjesto, i uvažava zvanje svakog pojedinca. Ova ideja čini jezgru Naputka o župi kojega je Kongregacija za kler odaslala 20. srpnja.

Kroz 11 poglavlja kojima je pridodan uvod i zaključak, a sveukupno ima 124 broja, dokument kojega potpisuje prefekt Beniamino kard. Stella, ne nudi nikakvu novu legislativu nego predlaže metode za bolju primjenu postojećih pravila i kanonskih normi.

Cilj je, kako piše Vatican News, potaknuti suodgovornost krštenika i promicati pastoralnu skrb utemeljenu na bliskosti i suradnji među župama.

Ono što najsnažnije proizlazi iz Naputka jest hitnost misijske obnove, pastoralna preobrazba župe kako bi vjernici ponovno otkrili dinamičnost i kreativnost koja omogućuje da ona uvijek ‘napreduje’, a potpomognuta doprinosom svih vjernika.

Naputak je sazdan od 11 poglavlja i može se podijeliti u dva dijela: prvo (poglavlja 1-6) nudi široko promišljanje o pastoralnoj promjeni, misijskom dosegu i vrijednosti župe u suvremenom kontekstu. Drugi dio (poglavlja 7-11) se bavi sastavnicama župnih zajednica, različitim pastoralnim ulogama koje ih čine i načinima na koji se primjenjuju važeće norme.

Treba imati na umu da novi Naputak slijedi međudikasterijski dokument iz 1997., koji je posvećen temi Ecclesia de mysterioO određenim pitanjima vezanim za suradnju nezaređenih vjernika u svetoj službi svećenika i Naputak iz 2002. kojega je objavila Kongregacija za kler na temu Svećenik, pastor i dođa župne zajednice.

KT

Dragan Vidović

Dragan Vidović je rođen 8. listopada 1992. Osnovnu i srednju školu zavšio je pri Katoličkom školskom centru "Sveti Pavao" odličnim uspjehom. Daljnje školovanje nastavlja 2011. upisujući povijest pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je završio Prvi ciklus studija obranivši završni diplomski rad pod nazivom "Ivan Franjo Jukić-život, nacionalnost, putopisi i odnos s Omer-pašom Latasom". Nakon završenog master studija, magistrirao je povijest 20.st. na temu "Udruženje katoličkih svećenika Dobri pastir (1949.-1965.).

Read Previous

Bilo joj je zabranjeno ljubiti Hrvata, 17 godina kasnije posvetila mu je rečenice koje diraju dušu

Read Next

Ispraćaj zemnih ostataka svećenika Lubara

Follow On Instagram