Ovako je nekad bilo

By

Igre su uvijek poticale i razvijale dječju maštu, nadmetanje i sportski duh, te socijalizaciju uopće. U dječjim igrama se odražavala njihova svakodnevnica. Kroz njih je moguće pratiti individualni razvoj živih bića (ontogenezu), kao i razvoj kognitivnih (spoznajnih) funkcija i dječje psihologije. Djeca su maštom plela slova i na nijemoj igri dodira odašiljala duboko humane poruke. Danas ove igre oživljavaju s vremena na vrijeme kroz seminare folklora za djecu u Bosni i Hercegovini gdje ih se nastoji oteti zaboravu.

Svaki kraj gaji svoje izrazito prepoznatljive dječje igre, kao i igre za odrasle. One dakako imaju sličnosti s igrama u ostalim dijelovima svijeta. Pri zajedničkim poslovima bilo je uvijek nadmetanja: znalo se koji je momak najbrži kosac, najbolji orač ili sijač, koja je djevojka najbrža žetelica, prelja, tkalja, vezilja, pletilja, švelja, tko će prvi okopati red kukuruza (istjerati redak), ali i tko će pobijediti u kojoj od narodnih igara. Igre su se najčešće izvodile na ispaši kada su djeca i imala najviše vremena.

Najpoznatije narodne igre su:
• Igra piljaka ili škuljaka (igrala se sa pet lijepih okruglih kamenčića)
• Igra pale i piriza (igrala se na ravnom terenu sa dužim i kraćim štapom, palom i pirizom)
• Zemlja (nakon podjele teritorija, cilj je bilo zauzeti što više protivnikove zemlje)
• Bliška (s određene udaljenosti bacao se sitni novac prema nekom cilju)
• Mućak (igrale su je odraslije djevojčice sa krpicom)
• Lončići (mlađe djevojčice – lončići, starije – kume)
• Žmura, žmirka, žmire (igra skrivača u kući ili u dvorištu)
• Prsten (prsten se skriva u jednoj od deset kapa, cilj je pogoditi u kojoj)
• Karte (igre s kartama, od žandara i sedmice do pokera)
• Zimske radosti (grudvanje, sanjkanje, pravljenje snješka, klizanje)
• Šibice (strana šibica nakon pada znači broj bodova: 0, 10, 100 i 1000)
• Igre odraslih (imitiranje svatova, sprovoda i svete mise)
• Škola (osam pravokutnika, dva po dva paralelno, koji bi se preskakali)
• Pola-cijelo (stražnja i prednja strana slikovnog dijela kutije cigareta)
• Žabice (ravan kamen treba što više puta odskočiti od vode)
• Kamena s ramena (cilj je što dalje baciti oveći kamen s ramena)
• Skok s mjesta u dalj (cilj je što više skočiti u dalj, bez zaleta)
• Između dvije vatre (cilj je pogoditi suparničkog igrača loptom)
• Potezanje klipa (cilj je motku povući na svoju stranu)
• Mica (cilj je mudrim micanjem složiti svoje figure na crtu)
• Ćora baba (dijete s povezom na očima bi hvatalo ostalu djecu u prostoriji)

 

You may also like

Hot News