RAK BiH- Telekom operateri moraju sniziti cijene svojih usluga od srpnja

By

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH objavila je danas u Sarajevu pet odluka o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uvjeta za pružanje telekomunikacijskih usluga. Tri odluke moraju ustupiti na snagu od 1. lipnja, dvije od 1. srpnja. Točan procenat o sniženju još nije određen.

Slijedom zaključaka Parlamentarne skupštine BiH, te provedenih analiza tržišta, RAK je poduzeo aktivnosti i donio mjere koje imaju za cilj smanjenje cijena u mobilnoj telefoniji.

Primjena zakonskih mjera u smislu kontrole cijena i uvjeta korištenja usluga za krajnje korisnike predstavlja otklanjanje prepreka za dalje jačanje konkurencije na tržištu, te obezbjeđuje da svi telekom operateri rade na način da krajnji korisnici imaju pristup uslugama čije cijene ne prelaze one koje se primjenjuju u zemljama u okruženju.

RAK je bh. operaterima naložio da:

a) u sklopu svih postpaid i prepaid tarifnih paketa mobilne telefonije izjednače cijene za pozive iz mobilnih mreža prema drugim fiksnim mrežama sa cijenama poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži;

b) u sklopu svih postpaid i prepaid tarifnih paketa, cijene poziva iz mobilne mreže prema fiksnim i mobilnim mrežama u inozemstvu ne mogu biti veće od graničnih cijena korištenja govorne usluge u međunarodnom prometu definiranih članom 13. Pravila 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH;

c) se u skladu postpaid i prepaid tarifnih modela u kojima postoji naplata uspostave poziva primjene ili obračunska jedinica 1 sekunda ili ukinu naplate uspostave poziva. Uspostava poziva se izuzetno može naplaćivati za bonus minute koje korisnik dobiva u okviru: paketa koji uključuju neograničen promet(Flat paketi), tarifnih opcija, tarifnih paketa koji uključuju besplatne vikend minute i slično;

d) za prepaid korisnike trajanje računa nakon nadopune računa iznosom 10,00 KM i više, mora vrijediti najmanje 90 dana od nadopune (u periodu od 90 dana korisniku omogućiti dolazne i odlazne pozive).

e) prilikom iskazivanja cijena telekomunikacijskih usluga u svojim cjenovnicima, ponudama usluga, reklamnim materijalima, elektronskim informacijama i obavijestima u elektronskim medijima prikažu krajnju cijenu obračunske jedinice, prema kojoj se korisniku javne telekomunikacijske usluge obračunava utrošak pružene usluge, uključujući porez na dodanu vrijednost (PDV).

You may also like

Hot News