AKADEMIK ŽEPIĆ: Regionalizam bi dokrajčio Hrvate u BiH

Regija je pojam kojim se u pravilu označava neka prostorna, ekonomski povezana cjelina koja dijeli neke zajedničke karakteristike interesnog ili ekonomskog povezivanja. „Region – kao opći pojam, odnosi se na područje – dio prostora ili drugačije shvaćanje cjeline“, a regionalizam je termin koji „označava promatranje pojava prema geografskom razlikovanju oblasti.“ Istina, „činjeni su pokušaji da se definiraju regioni koji bi predstavljali najpodesnije okvire za društveno ekonomski, demografski i prostorni razvitak, do čijeg definiranja bi se došlo znanstvenim putem, a koji se ne bi morali poklapati sa granicama društveno političkih zajednica. Te zamisli nisu šire prihvaćene i nije se došlo do rezultata kojima se ne bi mogli uputiti znatniji prigovori.“  To znači da regije nigdje u svijetu nisu postale alternativa postojećoj političkoj strukturi, niti zamjena za lokalne, niže i srednje razine postojeće vlasti.

Piše: Akademik Božo Žepić, Hrvatski Medijski Servis

Ono što od toga ponegdje postoji, a postoji i u Republici Hrvatskoj, to je rješenje po kojem su županije u RH šire jedinice lokalne uprave i samouprave, od lokalnih jedinica – općina i gradova, ali pokazalo se da „ipak, povijesni izvori nacionalne države pokazuju da nema jedinstvenog stajališta prema regionalizmu kao pokušaju aplikacije regije u političke svrhe.“

Županije u Republici Hrvatskoj dobar su primjer za razlikovanje istog termina u jedinstvenom hrvatskom jeziku, koji označava različite sadržaje u dvije susjedne države. Dok su županije u RH šire jedinice lokalne samouprave, dotle su županije/kantoni u Federaciji i državi BiH federalne jedinice političkog sustava i političke vlasti, s dosta izraženom autonomijom zakonodavne i izvršne vlasti, koja se ostvaruje sve do prava na vlastiti ustav.

Odatle bojazan da kada bi se ukinule županije, a umjesto njih uspostavile regije, s nestankom županija/kantona nestala bi i politička autonomnost sadašnje srednje razine vlasti u Federaciji BiH. To mnogi ne znaju ili razumiju, pa je jedan hrvatski političar iz Stranke za boljitak godinama javno zagovarao i po Bosni u gradovima promovirao ideju ukidanja županija/kantona, opravdavajući to racionalizacijom države i fiskalnim uštedama u proračunu, ne razmišljajući kakve bi to posljedice imalo po narod kojem pripada. Još štetnije bi to bilo ako bi hrvatski političari i politički Zagreb izjednačavali pojam županije tamo i ovdje, ne uviđajući suštinsku sadržajnu razliku i ne vidjevši da su županije ovdje dio političkog sustava i da bi njihovim jednostranim ukidanjem Hrvati u Bosni i Hercegovini izgubili onaj najvažniji dio političke autonomije koji im Daytonski ustav za BiH daje.

Regionalizam kao unutarnji uzrok sporenja i podjela među Hrvatima u BiH

Stjecajem okolnosti, u mnoštvu unutarnjih podjela u  novim uvjetima političkog pluralizma, regije i regionalizam došle su iznenada kao još jedan dodatni čimbenik raskola u malobrojnom hrvatskom narodu. Tragajući za podrijetlom tih termina i težnji interesantno je zapažanje po kojem nekadašnji prijedlog vrha Crkve u Hrvata BiH o regionalizaciji države uređenjem na četiri regije, od kojeg se ona konačno i s pravom ogradila, interesantno je zapažanje po kojem BiH „nema pravih povijesnih regija s prepoznatljivim i važnim zemljopisnim, kulturnim, gospodarskim i drugim posebnostima, kakve su primjerice Dalmacija, Slavonija, ili Istra u Hrvatskoj“ te čemu uopće regije „ako su one samo oblik decentralizacije, ili devolucije vlasti, odakle toliko žestine u onima koji ih brane i onima koji ih napadaju.“

Smatrajući da je to primarno političko pitanje i ogradivši se od istupa glavnog tajnika kako je „Crkva protiv trećeg entiteta“ biskupski ordinarijat u Mostaru dao je priopćenje sročeno u devet točaka. Njegova bit može se sažeti u odgovorima na pitanje kakvu BiH bi željeli doživjeti i njoj trajno živjeti Hrvati katolici. Kada bi se od tih devet točaka sastavilo jedinstveno referendumsko pitanje i hrvatski narod pozvao na referendum, vjerujemo da bi za takvu BiH svoj glas dalo preko 90% hrvatskoga pučanstva. Međutim, iz priopćenja je još važnije istaći ono što su sami rekli a istinito je i prihvatljivo da „biskupi nisu političari, i to ne pretendiraju biti, pa im se ne može ni zamjeriti politička ne/realnost predložena plana jer su vođeni načelom pravednosti i željom da se svatko na svome ognjištu osjeća kao svoj na svome. Oni se zalažu za istinu i pravdu, dostojanstvo i slobodu pojedinca, zajednice i naroda.

No, svjesni su da je to ideal koji je u realnom svijetu gotovo nedostižan.“ A, u svakodnevnoj politici toga ili nema, ili ima sasvim malo i nedovoljno. U njoj dominira ona makijavelistička da cilj opravdava sredstvo. Iako držimo da regije kao jedinice lokalne samouprave i regionalizacija, nisu onaj oblik uređenja, koji bi vodio konačnom rješenju nacionalnog pitanja i u smjeru ostvarenja hrvatske jednakopravnosti u BiH, ipak ne dijelimo obznanjeno mišljenje M. Kasapović da „prijedlog biskupa vodi u rat.“ Uvažavamo dobre nakane i poštene motive, kao i činjenicu da „ni oni sami kroz svih ovih 12 godina na njemu“ – dakle tom svom nekadašnjem prijedlogu „nisu istrajavali“, pa da ih „iznenađuje ovakav istup glavnog tajnika.“ Prijedlog je bio moralno ispravan i pošten, ali znanstveno i politički naivan.

Iz biskupskog priopćenja za javnost držimo osobito važnim podvući spremnost na prepuštanje pitanja državnoga uređenja politici, sferi političkih institucija i političara, jer oni kažu da takvu BiH žele za svoje vjernike i svoj narod a da nije njihova stvar „u kojem će se to političkom okviru ostvariti: s pomoću trećeg ili još pokojeg entiteta, regionalizacijom ili federalizacijom, ostavlja se mudrosti narodnih zastupnika koji su opskrbljeni izbornim legitimitetom, zatim nositeljima izvršne vlasti na svim razinama, kao i Hrvatskom narodnom saboru, kojega su zakonitu uspostavu pozdravili biskupi u BiH i prije 2005. godine i s pravom od njega očekuju da bude središnje mjesto hrvatske politike i političke borbe ostvarenja proklamiranih načela“….  Iz ovoga se jasno vidi racionalna ključna poruka – Crkvi crkveno, politici političko.

Unutarnji hrvatski procjep između federalizma i regionalizma, djelomično i privremeno, riješen je utoliko što se pristalice regionalizacije više ne mogu pozivati na prijedloge i stavove Crkve. Regionalizam kao ideja potječe iz onih svjetskih centara moći koji zagovaraju otvoreno društvo, etnički i vjerski relativizam, decentralizaciju i zamjenu tradicionalne države kao političke tvorevine i njezinih institucija, novim globalističkim tvorevinama preko tijela lokalne uprave i samouprave, što bi vodilo ukidanju nacionalnih država i državnih granica, stvaranju otvorenog multietničkog društva i slobodnom protoku roba, kapitala i ljudi, pa u krajnjem i nekoj univerzalnoj religiji.

Tradicionalna država i Crkva, kao i njihove institucije, dogme, zakoni i norme, predstavljaju smetnju na tom putu. Takvim težnjama osobito su skloni ekonomisti koji u materijalnom probitku i financijskom profitu vide rješenje za sve probleme ove države i ovoga svijeta. U glavama vjerojatno ne malog broja pojedinih hrvatskih  znanstvenika, filozofa, političara, pa i naivnih vjernika, ostat će regionalizam kao alternativna ideja, suprotstavljena federalizmu kao opredjeljenju europskih i naših vodećih političara. Ipak, držimo izuzetno važnim što je Crkva ostala dosljedna svom poslanju, pa će ostati neutralna glede političkih prepucavanja o regionalizmu i federalizmu. Usto, ne manje značajno je to što se pristalice regionalizma na nju, u obrani svojih stavova, više neće moći pozivati. I, kako zaključujemo, učinila je to na najbolji način. Hrvatski narodni sabor, koji Crkva u Hrvata zdušno podržava, iako nije najviše tijelo zakonodavne vlasti, ipak objedinjava najveći broj hrvatskih političkih stranaka i od naroda izabranih zastupnika, od općinske preko županijske i federalne, do državne razine. A, HNS se već odavno javno izjasnio da je za federalizam i da nije za regionalizam.

Kao što u dijelu hrvatskoga korpusa i dalje ima onih koji ne gledaju i ne vide daleko, tako i u crkvenim redovima ima onih koji su i prije, a i danas odbacivali i odbacuju regionalizam. Tako je jedan od crkvenih uglednika, rodom iz Posavine, u svom pismu analizirao moguće posljedice regionalizma po hrvatski korpus u cjelini, a onda i po onakvim regijama.

„Ideja o takvoj regionalizaciji se pripisuje hrvatskim biskupima. Na sreću oni su se distancirali od te zastarjele ideje, koja bi zasigurno bila definitivni, dugoročno gledano, kraj hrvatskog naroda u Bosni“, a „hrvatski odlazak iz zavičaja ne treba tražiti samo u ekonomskom stanju nego i u određenoj političkoj nesigurnosti“; „hrvatska opstojnost bila bi još više ugrožena regionalizacijom.“

Postavljajući pitanje što bi se regionalizacijom dobilo po predloženim regijama, on piše: „Što bi dobili tom regijom? Ništa. A što bi izgubili? Onu političku i kulturnu autonomiju koju sada imaju u Posavskoj županiji, Usori i Žepču.“ Iznoseći vlastiti stav i protivljenje objašnjava da tako misli „jer bi takva regionalizacija definitivno dokrajčila Hrvate u Bosni i Posavini.“

Regionalizam kao područje sporenja s drugima

Regionalizam je i područjem međusobnih odnosa triju etničkih zajednica i njihovih politika. Dok je srpska politika već odavno odbacila regije kao središnje razine vlasti, kako na entitetskoj tako i na državnoj razini, regije i regionalizam ostaju područjem daljih nesporazuma između hrvatske i bošnjačke politike, osobito u Federaciji Bosne i Hercegovine. Više bošnjačkih političkih stranaka, osobito SDP-e u svojim planovima za buduće ustavno uređenje države, zauzimaju stav o regiji kao najpogodnijem obliku središnje razine vlasti, između lokalne općinske i državne razine. U tom smislu rado bi ukinule županije u Federaciji, a entitete u državi, tako da bi vlast bila ustrojena na relaciji općina – regija – država. Iako na prvi pogled izgleda da nije problem u nazivu, bila to regija ili županija, radi se o golemim razlikama. Zastupa se teza da bi regije također imale zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Međutim, regionalizam je upravo zbog toga i zbog navodno najboljeg oblika decentralizacije, teško prepoznatljiva krinka za unitarističko – građansku koncepciju budućeg ustrojstva države. Prema prijedlozima iz tih krugova, regije ne bi imale izvornu zakonodavnu vlast, već bi radile u okviru ovlasti iz državnih zakona donesenih nadglasavanjem u Sarajevu, a sve njihove ovlasti svodile bi se na „regionalna pitanja“.

Odustajanjem crkvenoga vrha od zastarjelog prijedloga koji je dugo stajao i napokon dotrajao u ladicama, pitanje regije i regionalizma postalo je manje aktualno, ali nije definitivno skinuto s dnevnog reda. Štoviše ni unutar hrvatskog korpusa. Unatoč tomu, regionalizam će se vjerojatno pokušati nametnuti prigodom svakog otvaranja pitanja ustavnih promjena i ustavne reforme. To treba znati i ne zaboraviti. Ali, dobro bi bilo prije toga prvo uspostaviti otvoreni, demokratski dijalog unutar hrvatskoga naroda, pa tako prevladati međusobne isključivosti Hrvatskoga narodnog vijeća u Sarajevu i Hrvatskoga narodnog sabora u Mostaru, a onda tražiti način za isti takav dijalog znanstvenika i političara iz reda sva tri naroda. Narod je odavno rekao – „dogovor kuću gradi, a svađa je razgrađuje“. Do dogovora se može doći samo dijalogom i tolerancijom, a njegov rezultat je – kompromis. Dogovoriti se i prevladati vlastite unutar nacionalne razlike, pretpostavka je uspješnog dijaloga i kompromisa s druga dva naroda i s druge dvije nacionalne politike.

Regionalizam i njegova primjena u BiH nisu primarni hrvatski nacionalni interes

Regija nije politička zajednica, niti je regionalizam bilo gdje implementiran kao nadomjestak državi i središnjoj razini političke vlasti između nacionalne i lokalne razine. Ako zagovarate dijalog, toleranciju i kompromis, ne možete ga jednostrano odbaciti kada ga drugi predlažu. Ali možete i morate točno znati koji su vaši argumenti kojim ga osporavate i što biste primjenom regionalizma dobili, a što izgubili.

Načela federalizma, supsidijarnosti, legitimne zastupljenosti te druga načela i europske vrijednosti značajan su pomak u stavovima, ali će na praktičnom planu još dugo ostati „mrtvo slovo na papiru“ u izvan-pravnom dokumentu koji nikoga ne obvezuje. Međutim, problem nije samo u tomu. To načelo nije operacionalizirano, pa nitko ne zna što ono točno podrazumijeva i o kakvom je federalizmu riječ? Što bi u federaliziranoj Bosni i Hercegovini bila srednja razina vlasti: entitet, republika, županija, provincija, regija, ili nešto slično, tek će se pokazati u ustavnoj reformi kada do nje dođe. Uopće nije izvjesno kada će se to dogoditi?

Protivnici ustavne reforme čvrsto se nadaju da će Europa „zažmiriti“ barem na jedno oko i ovakvu  državu kakva jest primiti u svoje redove. Zato ne pokazuju ni najmanji interes za ustavne promjene, pa ni onda kada im voditelj misije OESS-a poručuje: „BiH će na putu prema EU u više slučajeva morati promijeniti svoj Ustav.“ Pa, ni kada im Europksi parlament u svojoj Rezoluciji poručuje da BiH s ovakvim ustavom nije pripravna ni poželjna  za Europu. A, hoće li i kada Europa i velike sile, kojih se najviše pita, promijeniti svoja motrišta, golemo je pitanje? Dotle nam ostaje, vjerojatno za duga vremena živjeti, raditi i trpjeti u uvjetima bosanskohercegovačkog poluprotektorata.

Kada i ako dođe na red ustavna reforma u Bosni i Hercegovini pri izboru između federalizma i regionalizma općenarodni je interes Hrvata u Bosni i Hercegovini opredijeliti se i zagovarati federalizam. Ne samo zato što će tako ostati na pozicijama koje su predviđene u tri  rezolucije Europskoga parlamenta, a to znači na pozicijama europskog sustava vrijednosti i najboljih europskih iskustava za uređenje etnički složenih država, već i zato što primjenom regionalizma mogu izgubiti i ono malo političke autonomije koju imaju u županijama/kantonima.

Usto, jedino primjenom načela federalizma mogu ostvariti svoj san o jednakopravnosti s druga dva brojnija naroda, a zemlju koju smatraju i svojom domovinom učiniti dugoročno politički stabilnom, ekonomski prosperitetnom, a time  zajednici europskih naroda – privlačnom i integrativno poželjnom.

Temeljem prethodnog razmatranja dade se zaključiti da je za Hrvate i njihovu nacionalnu politiku federalizam daleko prihvatljiviji od regionalizma. Međutim, prije izvođenja zaključka je su li federalizam i njegova načela jedini i isključivi hrvatski nacionalni interes, trebat će prethodno pomno razmotriti i treću teorijsko – pravnu i političku opciju – konfederaciju i konfederalizam, kakvu najčešće zagovaraju znanstvenici iz reda srpskoga naroda i srpska nacionalna politika./HMS/

82 thoughts on “AKADEMIK ŽEPIĆ: Regionalizam bi dokrajčio Hrvate u BiH

 1. Greetings! Very useful advice within this post! It is the little changes that produce the most important changes. Many thanks for sharing!

 2. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  See you later 😉

  XRumer20170721

 3. Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  See you later!

  XRumer20170721

 4. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  See you later 😉

  XRumer20170721

 5. Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170721

 6. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  See you later!

  XRumer20170721

 7. can i buy viagra over the counter in california

  silagra generic viagra
  [url=http://viagrahto.com/index.html#][/url]
  safe purchase viagra online

 8. Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 9. Hi! I’ve been reading your web site for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to mention keep up the great job!

 10. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Kudos

 11. Write My Essay – EssayErudite.com

  Fed up of typing “who can write my essay” in the search bar?
  Would you like to have a reliable helper always by your side?
  Our website will come as an excellent solution to write my essay

 12. Write My Paper – EssayErudite.com

  Looking for an expert to write my paper for you? You are at the right place.
  Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion.
  Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks.

 13. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  Good luck!

  XRumer20170725

 14. Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  Good luck!

  XRumer20170725

 15. Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  See you later!

  XRumer20170725

 16. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170725

 17. EssayErudite.com is the web’s leading provider of quality and professional academic writing.
  When it comes to essay writing, an in-depth research is a big deal. Our experienced writers are professional in many fields of knowledge so that they can assist you with virtually any academic task. We deliver papers of different types: essays, theses, book reviews, case studies, etc.
  We have thousands of satisfied customers who have already recommended us to their friends. Why not follow their example and place your order today?

 18. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  See you later!

  XRumer20170725

 19. Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!

 20. Day ago i got some amazing info about Omega 3 stuff and now i very wanna buy it. But i’m not 100% sure which pluses will i have. I’ve found this omega 3 info , and currently i wanna buy it with good price. Any idea?

 21. Yesterday i got some interesting info about Omega 3 foods and now i really wanna get it. But i’m not absolutely sure which benefits will i have. I’ve got this omega 3 info , and now i wanna get it with lowest price. Any idea?

 22. Day ago i got some amazing info about Omega 3 foods and now i very wanna get it. But i’m not absolutely sure which benefits will i have. I’ve found this omega 3 info , and now i want to buy it with lowest price. Any idea?

 23. Yesterday i read some interesting info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i’m not really sure which pluses will i have. I’ve found this omega 3 info , and now i wanna get it with best price. Any idea?

 24. Day ago i got some interesting info about Omega 3 stuff and now i very wanna buy it. But i’m not 100% sure which benefits will i have. I’ve found this omega 3 info , and currently i want to purchase it with good price. Any idea?

 25. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck 😉

  XRumer201708

 26. Day ago i got some amazing info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i’m not absolutely sure which benefits will i have. I’ve got this omega 3 info , and now i want to get it with best price. Any idea?

 27. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  See you later 😉

  XRumer201708

 28. Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck!

  XRumer201708

 29. Yesterday i got some shocking info about Omega 3 foods and now i very wanna get it. But i’m not 100% sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and currently i wanna buy it with best price. Any idea?

 30. Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  See you later!

  XRumer201708

 31. Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck!

  XRumer201708

 32. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck!

  XRumer201708

 33. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck 😉

  XRumer201708

 34. Day ago i read some interesting info about Omega 3 foods and now i very wanna get it. But i’m not really sure which benefits will i have. I’ve got this omega 3 info , and currently i wanna get it with good price. Any idea?

 35. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck 😉

  XRumer201708

 36. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck 😉

  XRumer201708

 37. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck 😉

  XRumer201708

 38. Yesterday i got some interesting info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i’m not 100% sure which benefits will i have. I’ve found this omega 3 info , and now i want to buy it with good price. Any idea?

 39. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  See you later!

  XRumer201708

 40. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  See you later!

  XRumer201708

 41. Day ago i got some amazing info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i’m not 100% sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and now i wanna purchase it with good price. Any idea?

 42. Day ago i got some interesting info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i’m not really sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and now i wanna buy it with good price. Any idea?

 43. Yesterday i got some amazing info about Omega 3 stuff and now i very wanna buy it. But i’m not absolutely sure which benefits will i have. I’ve found this omega 3 info , and now i want to buy it with best price. Any idea?

 44. Day ago i got some cool info about Omega 3 foods and now i really wanna get it. But i’m not absolutely sure which benefits will i have. I’ve got this omega 3 info , and currently i wanna purchase it with lowest price. Any idea?

 45. Greetings! Amazingly instructive information inside this special short article! It’s the minimal improvements that will create the biggest improvements. Several because of for sharing!

 46. Yesterday i read some shocking info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i’m not absolutely sure which pluses will i have. I’ve found this omega 3 info , and now i want to purchase it with best price. Any idea?

 47. Absolutely NEW update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck!

  XRumer201708c

 48. Yesterday i read some interesting info about Omega 3 stuff and now i very wanna get it. But i’m not really sure which benefits will i have. I’ve got this omega 3 info , and currently i wanna buy it with best price. Any idea?

 49. Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another subtypes of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck 😉

  XRumer201708c

 50. Day ago i read some interesting info about Omega 3 foods and now i very wanna get it. But i’m not 100% sure which benefits will i have. I’ve found this omega 3 info , and currently i wanna buy it with lowest price. Any idea?

 51. Revolutional update of SEO/SMM software “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  You read it – then IT WORKS!
  Good luck 😉

  XRumer201708c

 52. Day ago i got some cool info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i’m not 100% sure which benefits will i have. I’ve got this omega 3 info , and now i wanna get it with best price. Any idea?

 53. Day ago i read some shocking info about Omega 3 foods and now i very wanna buy it. But i’m not really sure which benefits will i have. I’ve got this omega 3 info , and now i wanna buy it with good price. Any idea?

 54. Yesterday i got some cool info about Omega 3 stuff and now i really wanna buy it. But i’m not really sure which pluses will i have. I’ve found this omega 3 info , and now i wanna get it with good price. Any idea?

 55. Day ago i read some interesting info about Omega 3 stuff and now i really wanna buy it. But i’m not 100% sure which benefits will i have. I’ve found this omega 3 info , and currently i want to buy it with good price. Any idea?

 56. Пополение баланса Авито (Avito) за 50% | Телеграмм @a1garant

  Здравствуйте, дорогие друзья!

  Готовы предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам требуются определенные балансы – пишите, будем решать. Потратить можно на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

  Аккаунты не Брут. Живут долго.

  Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: 50% от баланса на аккаунте.
  Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
  Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!
  Гарантия:

  И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как – Постоплата!!! Вперед денег не просим… А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% …

  Оплата:
  ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
  Рады сотрудничеству!

  канал Телеграмм @t.me/avito50
  ________

  авито подать объявление бесплатно без
  авито бесплатно нижний новгород
  авито спб бесплатные авто
  авито краснодар
  авито бесплатные объявления официальный сайт

 57. Авиабилеты по РУ за 60 процентов от цены кассы. по МИРУ – 50%| Телеграмм @AviaRussia только этот, другие не используем.

  Надежно. Выгодно. Без слётов. И БЕЗ каких-либо проблем.

  Оплата:
  ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
  Рады сотрудничеству!
  ________

  купить билет +на самолет дешево авиа
  дешевые авиабилеты цены москва
  туту самолет билеты дешево
  avia ru авиабилеты недорого
  билеты авиа дешево

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *