ALARMANTNO:TLO U ČAJDRAŠU KONTAMINIRANO SUMPOROM I NIKLOM

By

Federalni zavod za agropedologiju je u 2014. , odnosno u četvrtoj godini provođenja nazora obavio istraživanja u cilju utvrđivanja sadržaja teških metala u tlu i u procjednim vodama. Rezultati su predstavljeni na sjednici Općinskog vijeća Zenice, a stanje je krajnje alarmantno. Pogotovo su teškim metalima zagađeni uzorci iz naselja Tetovo, Pehare i Gradišće, koja graniče s pogonima kompanije „ArcelorMittal Zenica“ (AMZ). Teški metali nisu pronađeni jedino u mlijeku.

I tlo u zeničkom naselju Čajdraš je kontaminiramo, a u nastavku donosimo rezultate istraživanja uzorka tla iz Čajdraša. Naime, u objavljenom izvještaju ističe se kako se lokalitet Gornji Čajdraš nalazi na udaljenosti oko 5 km zračne linije od centra emisije, te nadmorska visina iznosi 560 m nadmorske visine.

Perkolat na lizimetarskoj stanici Gornji Čajdraš je neutralne reakcije i elektroprovodljivost je u granicama dozvoljenog. Također je zaključeno  da su svi ispitani elementi u perkolatu (dušik, kloridi, amonijačni dušik, nitratni dušik, bikarbonati, fosfati, sulfati i teški metali) unutar dozvoljenih granica. Vrijednosti ukupnih PAH-ova u perkolatu predstavljaju blago prekogranične vrijednosti i može se reći da su rezultat aerozagađenja od strane industrije. Sadržaj nikla je 87,97 mg/kg i iznad je granične vrijednosti od 50 mg/kg za ilovasto tlo.
Sadržaj sumpora je 1.160,0 mg/kg i znatno je iznad granične vrijednosti od 500 mg/kg za ovaj tip tla.

tabela11

You may also like

Hot News