Blagdan Sv. obitelji, Isusa, Marije i Josipa

By

Blagdan Svete obitelji Isusa, Marije i Josipa uvijek je prigoda i poticaj svakoj vjerničkoj zajednici. Prigoda da preispita svoj obiteljski status i svoje stanje.

To je također
i poticaj da se sve više suobličuju ovoj model obitelji koja je Božji
dar svim vjernicima i njihovim obiteljima u kojoj mogu i trebaju tražiti
pomoć i zagovor za svoj život.

Ovo je danas neophodnije više nego ikada,
jer danas više nego ikad prije postoje društvene strukture koje, umjesto
da skrbe za obitelji u vlastitom društvu, odbacuju takvu skrb i traže
načina nagrizati obitelj i umanjivati njezinu ulogu i značenje. Ne samo
da su nekad bezbožni vlastodršci radili o glavi Svete obitelji, nego se
danas u suvremenom društvu vlastodršci bore i protiv onog sasvim
naravnog statusa obitelji koji je utkan u temelje svakog društva, to
jest samog života.

Danas u društvu postoje i pokušavaju se
nametnuti mnogi surogati obitelji, razni oblici zajedništva muškarca i
žene kojima se ne stvara obitelj i u kojima se ne dopušta pristup Bogu,
te ne samo da se događa borba protiv onog što je sveto i Božje, nego je
obitelj ugrožena i u onom njezinom prirodnom značenju i smislu.

No Sveta obitelj svjedoči upravo o potrebi
da se životno zajedništvo muškarca i žene pretvori upravo u obitelj,
zajednicu koja se nadahnjuje na Božjem idealu. Kako piše laudato.hr u
istinskoj obitelji događa se neponovljivo zajedništvo u kojem pojedinac
pronalazi svoju čvrstu zaštitu, a društvo svoj temelj. Ne bi se stoga
smjelo dogoditi da pojedinci i društvo rade protiv ove zajednice, nego
da rade na njezinu učvršćenju, kao što je i Bog radio cijelu povijest
spasenja dok na posljetku nije poslao i svoga Sina da on bude konačni
zaglavni kamen svake obitelji. Upravo zato jer svijet degradira i
reducira ovu uzvišenu stvarnost, jer joj osporava božanske temelje, jer u
njoj ne promatra Božji plan niti je podržava sukladno tom Božjem planu,
Bog nam je zato dao Svetu obitelj kako bi nam ona još jednom, još
jasnije i uzvišenije posvjedočila što je istinska obitelj i kako se ona
odnosi prema Bogu i njegovu planu.

Upravo zato Bog koji dolazi na zemlju nije
htio biti bez obitelji, to jest, jer je želio živjeti ljudski život
poput svakog čovjeka, nije ni mogao.
Upravo takvo je bilo svjedočanstvo Svete obitelji, koja je doista bila
obitelj po Božjoj mjeru, jer joj je tu mjeru odredio utjelovljeni Božji
Sin.

KT

You may also like

Hot News