<

Koncept katoličkih školskih centara kao «Škola za Europu»

Solidni temelji katoličkom školstvu u Bosni i Hercegovini udareni su već kroz dva posljednja desetljeća  XIX. stoljeća za vrijeme Austro-Ugarske uprave u ovim krajevima.

Nekoliko redova časnih sestara upravo tada započinje širiti mrežu svojih osnovnih škola koje smještaju uglavnom u većim gradovima i mjestima. U prvoj polovici XX.stoljeća katoličke škole dosegle su već zavidnu razinu, dok su neke smatrane najboljima u Bosni i Hercegovini. Nekima od njih pripada i povijesno prvenstvo: npr. Ženska učiteljska škola u Sarajevu, koju su vodile sestre Kćeri Božje ljubavi, prva je te vrste, a Vrhbosanska teologija, opet, prva je visoka škola u modernom smislu u povijesti Bosne i Hercegovine. Uz to, časne sestre osnivaju i vode, također, 11 viših djevojačkih škola, te nekoliko stručnih.

Od neizmjerne važnosti bile su također tri klasične gimnazije koje je osnovala i vodila Katolička Crkva: Nadbiskupska klasična gimnazija u Travniku, Franjevačaka klasična gimnazija u Visokom i Franjevačka klasična gimnazija u Širokom Brijegu,  te tri visoke filozofsko-teološke: Vrhbosanska u Sarajevu, čijim utemeljenjem 1890. godine započinje visokoškolstvo u Bosni i Hercegovini, te Franjevačka teologija u Sarajevu i Franjevačka bogoslovija u Mostaru. Sve ove škole, osim franjevačke gimnazije u Visokom i Franjevačke teologije  u Sarajevu, zabranjene su poslije 1945. godine i nikad više nisu obnovljene, osim što je Vrhbosanska teologija obnovila rad 1969. godine, a Nadbiskupska gimnazija u Travniku 1998. godine.

Od 1994. godine Crkva otvara nove katoličke školske centre u sastavu kojih djeluju različite škole. Do sada su takvi centri utemeljeni u Sarajevu, Travniku, Tuzli, Zenici, Žepču, Konjicu, Banja Luci  i Bihaću. Pohađaju ih ,ponajviše, djeca katoličke vjeroispovijesti ali su, kao i nekadašnje katoličke obrazovne ustanove, otvorene za sve učenike bez obzira na vjeroispovijest i nacionalnu pripadnost.

Tradicija dobrog katoličkog osnovnog i srednjeg školstva u Bosni i Hercegovini, nasilno je posvema prekinuta 1945. godine, te ga nije bilo gotovo cijelih 50. godina, odnosno sve do 1994. godine kad je usred rata u Sarajevu Vrhbosanska nadbiskupija osnovala prvi Katolički školski centar «Sv.Josip» i tim utemeljenjem je započela s radom prva katolička škola poslije Drugog svjetskog rata. Poslije toga osnovano je još sedam takvih školskih centara: u Zenici, Tuzli, Travniku, Konjicu, Banja Luci, Bihaću te u Žepču koji je u vlasništvu Hrvatske salezijanske provincije. Zbog nepovratka hrvatskog pučanstva u općinu Konjic, te zbog odluke županijskog ministarstva prosvjete HNŽ/K o spajanju razreda, Osnivač je 2005. godine odlučio obustaviti rad škole u Konjicu.

U sastavu Katoličkog školskog centra «Sv. Josip» u Sarajevu, koji je u prostorijama nekadašnje Učiteljske škole časnih sestara Kćeri Božje ljubavi, utemeljen 19. studenoga 1994. godine, djeluju; Osnovna škola, Srednja medicinska škola i Opća-realna gimnazija, te područna Osnovna škola u naselju Stup. Budući da je zgrada bivše Učiteljske škole, u vrijeme kad je dana Crkvi na korištenje, bila u vrlo lošem stanju, najprije je temeljito obnovljena. Kao i u drugim Katoličkim školskim centrima, ove škole su otvorene svima i pohađaju ih djeca različitih vjeroispovijesti i nacionalnosti, te djeca nekih stranih diplomata koji obavljaju razne djelatnosti u ovome gradu. Uz Centar, otvoren je i internat s oko 80 mjesta sa zasebnim odjelima za mušku i žensku katoličku mladež koji pohađaju neku od srednjih škola, a nisu podrijetlom iz Sarajeva.

U sastavu  Katoličkog školskog centra «Sv. Pavao» u Zenici, koji je otvoren  u jesen, točnije;  25. rujna 1995. godine, djeluju dvije škole: Osnovna škola i Opća gimnazija s ukupno 700 učenika na početku školske 2012/2013. godine. Do jeseni 2001. godine djelovale su u unajmljenim prostorijama, a od tada; u novoj zgradi koja je nanovo izgrađena sa sportskom dvoranom i amfiteatrom.

ksc_logo

 

Katolički školski centar «Sv. Franjo» u Tuzli utemeljen je u jesen 1995. godine. Od tada u njemu djeluje Opća-realna gimnazija, a od 2001. godine i Osnovna škola.

Katolički školski centar «Petar Barbarić»  u Travniku djeluje u prostorijama nekadašnje poznate travničke gimnazije od 28. rujna 1998. godine. Cijela zgrada koja je zasad samo djelimično vraćena Crkvi na korištenje, u vrlo trošnom je stanju. Stoga se od početka temeljito obnavlja usporedo s odvijanjem nastavne djelatnosti u dvije škole: u Osnovnoj i Općoj-realnoj gimnaziji. Uz Gimnaziju postoji i sjemenište za svećeničke kandidate, te internat za učenike koji dolaze iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine

Katolički školski centar «Don Bosco» u Žepču  započeo je s radom 20. rujna 1999. godine. U njegovu sastavu djeluju; Tehničko-obrtnička škola, koju pohađa oko 250 učenika, Opća gimnazija s oko 240 učenika, te područni odjel Gimnazije u Usori sa svojih 100 polaznika koje poučava, ukupno oko 40 profesora. Ovaj Centar vode svećenici Hrvatske salezijanske provincije koji su u Žepču sagradili moderne prostore za ove škole.

Cijeli ovaj zahtjevni projekt novoga katoličkog školstva, za kojega svi pokazatelji govore da funkcionira vrlo dobro, vodi mons. Dr. Pero Sudar, pomoćni sarajevski biskup i promicatelj za katoličko školstvo u Nadbiskupiji. Na području banjalučke biskupije otvorena su dva Katolička školska centra, u Banja Luci „Bl.Ivan Mertz“ i Bihaću „Bl.Ivan Pavao II“.

Katolički školski centri sa svojim školama uključeni su 1997. godine u «Europski odbor za katoličko školstvo» (Comité Européen pour l’ Enseignement  catholigue). U obavljanju nastave slijede vlastiti Nastavni plan i program koji je izrađen i prihvaćen na seminaru djelatnika Katoličkih školskih centara u Neumu 1997. godine. Neki od njih izdaju vlastite listove, a od proljeća 2001. godine svi centri izdaju zajednički list «Izvori».

miroslav.soko

Read Previous

Mini portret župnika Župe Srca Isusova, Čajdraš, Zenica

Read Next

Uređivanje članstva Udruge Prijatelji KŠC “Sveti Pavao” Zenica

Follow On Instagram