Jesenska korona Travničkoga dekanata

By

U srijedu, 21. listopada u župi Sv. Josipa radnika Turbe, svećenici Travničkog dekanata okupili se na ovogodišnju jesensku koronu.

Kao i mnogim drugim dekanatima u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, zbog strogih epidemioloških mjera zabrane okupljanja, pa čak i slavljenja svetih misa s narodom, poštovana je odluka nadbiskupa Vinka kardinala Puljića te prije nekoliko mjeseci nije održana proljetna korona.

Jesensku koronu započeli su misnim slavljem kojeg je predslavio dekan preč. Marko Mikić.

Na početku je sve okupljene vjernike i kolege svećenike kao i predavača umirovljenog dugogodišnjeg profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu mr. vlč. Božu Odobašića pozdravio domaćin susreta, vlč. Ivan Butum, župnik u Turbetu i upravitelj župe Sv. Ilije Proroka Korićani.

Preč. Mikić u prigodnoj homiliji podsjetio je na odgovornu zadaću koju imaju Crkva i oni koji ju vode: papa, biskupi i svećenici. Dodao je kako na poseban način župnici svakodnevno trebaju imati na pameti trostruku zadaću koju su prihvatili i primili: 1) da budu učitelji u vjeri i da poučavaju sve one koji su im povjreni od najmlađih do najstarijih u svojim župnim zajednicama; 2) da budu svjesni svoje posvetiteljske zadaće u pripremi i dijeljenju svetih sakramenata za koje su oni najodgovorniji u svojoj župi; 3) da se odgovorno ponašaju ispunjavajući zadaću upravljanja kako povjerenim im vjernicima, tako i svim crkvenim materijalnim dobrima.

Nakon mise u vjeronaučnoj dvorani započeo je drugi dio jesenske korone. Dekan Mikić posebnu je zahvalu uputio predavaču vlč. Odobašiću što je prihvatio poziv na susret. Potom je iznio imena i službe onih koji su bili opravdano spriječeni sudjelovati, a među kojima je i mons. Pavo Jurišić, gučogorski arhiđakon.

U nastavku govora dekan je zahvalio župniku vlč. Viktoru Viti Šošiću na osam godina vjernog služenja u župi Podkraj te sedam godina upravljanja župom Korićani. Poželio mu je obilje Božijeg blagoslova na novoj župi Bistrica kod Uskoplja u Bugojanskom dekanatu. Također je u svoje i ime svih kolega pozdravio i poželio dobrodošlicu novom župniku župe Podkraj vlč. Mariu Oršoliću. Potom je zahvalio i dosadašnjem župnom vikaru u župi Ovčarevo fra Ivanu Jakoviću koji je ovog ljeta otišao u inozemnu pastvu u Njemačku, a dvojici mladih župnih vikara fra Stjepanu Lukaševiću u župi Ovčarevo i vlč. Marcelu Tunjiću u župi Uzašašća Gospodinova Novi Travnik poželio također iskrenu dobrodošlicu.

Poslije dekana novoizabrani zapisničar fra Mario Dadić, župni vikar iz župe Vitez pročitao je zapisnik sa zadnje korone održane u župi Presvetog Trojstva u Novom Travniku. Nakon toga je riječ bila ustupljena predavaču koji ih je proveo kroz zadanu temu: Svećenik i Riječ Božja. Uz mnoštvo citata iz Svetoga pisma te crkvenih dokumenata mnogih papa koji su o ovoj temi pisali i govorili, profesor je istaknuo „da nikako ne smijemo smetnuti važnost svoje uloge i zadaće u navještanju i tumačenju Božije riječi“. Često je pripomenut i poznati izričaj da je svećenik Alter Christus (drugi Krist), a da je to na poseban način kada dijeli svete sakramente počevši od euharistije koju svakodnevno slavi preko svete ispovijedi, krštenja, skrbi za bolesne, vjenčanja te kod sakramentala: sprovoda, blagoslova polja, obiteljskih domova raznih nabožnih predmeta itd…

Nakon izlaganja dekan je ostavio mogućnost za diskusiju i postavljanje pitanja gdje su se svećenici također uključili. Nakon toga preč. Mikić zamolio je sve svećenike kojima je na početku podijelio materijale da sami vide datume kada su i gdje održane korone do sada te da se sam prijavi netko od nazočnih za proljetno domaćinstvo, a što je odmah i učinio fra Slavko Petrušić, župnik u Novoj Biloj.

Pri susretu je dogovaran i raspored predbožićnih velikih ispovijedi.

Konstatirano je i da je podjela sakramenta krizme ove godine realizirana u 13 od 16 župa te da je gučegorski arhiđakon mons. Jurišić obavio kanonsku vizitaciju u svim župama.

Svima je pripomenuto da je u izradi novi formular za primopredaje župa baš kao što su dobili i nove formulare za kanonske i dekanske vizitacije župa. Preč Mikić je, osim toga, informirao sve prisutne svećenike o održanom 6. Međudekanskom susretu biskupa, provincijala i dekana svih triju biskupija u BiH u travničkom sjemeništu Petar Barbarić.

Među ostalim, dekan je podsjetio na planirane programe koji nisu bili realizirano zbog pandemije koronavirusa.

Na kraju susreta preč. Mikić je još jednom zahvalio svim prisutnih svećenicima na odazivu i sudjelovanju, također još jednom profesoru Boži na izlaganju zadane teme te na kraju našem domaćinu vlč. Butumu na srdačnosti i dobrodošlici koju je pokazao.

Podsjećamo, Travničkom dekanatu pripadaju župe: Brajkovići, Bučići, Dolac, Guča Gora, Korićani, Nova Bila, Novi Travnik – Presveto Trojstvo, Novi Travnik – Uzašašće Gospodinovo, Ovčarevo, Pećine, Podkraj, Rankovići, Rostovo, Travnik, Turbe i Vitez.

M.M./T.M.I., KT

You may also like

Hot News