Javni poziv za financiranje projekata nevladinih organizacija iz Proračuna općine Vitez za 2019.

By

Na temelju članka 38. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez br. 5/08) općinski načelnik raspisao je JAVNI POZIV  ZA FINANCIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ PRORAČUNA OPĆINE VITEZ  ZA 2019. GODINU.

I-PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava iz proračuna
općine Vitez za 2019.g. za podršku projektima nevladinih organizacija
koji se realiziraju u prioritetnim oblastima važećih strateških
dokumenata općine Vitez. Dodjela sredstava se vrši prema usvojenoj LOD
metodologiji. Općina Vitez poziva sve organizacije civilnog društva
(OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave
prijedloge projekta koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Vitez
iz sljedeće prioritetne oblasti na zadane teme:

SPORT
1. Podizanje svijesti mladih o važnosti sporta kroz takmičarske aktivnosti i treninge
2. Uključenje djece školskog uzrasta u sportske aktivnosti u cilju zdravog razvoja
3. Podizanje svijesti mladih o važnosti sporta kroz sportske manifestacije
4. Podrška redovnog rada sportskih udruga koje okupljaju osobe sa invaliditetom

Iznosi
sredstava za odobrene projekte ne može biti manji od 2.000,00 KM  niti
veći  od 5.000 KM po jednom projektu. Jedna organizacija civilnog
društva može podnijeti više projektnih prijedloga, s tim da se mogu
odobriti sredstva za maksimalno dva  projekta aplicirana na različite
prioritetne oblasti. 

Općina Vitez zadržava pravo
da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva, u slučaju da
projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina
trajanja svakog projekta treba trajati od jedan (1) do dva (2) mjeseca.
Izabrani projekti se trebaju realizirati do 31.01.2020.godine.

II-PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve
formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u
skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Detaljne
informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje
projekata sve zainteresirane organizacije civilnog društva mogu pronaći
u  Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

III- PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne
dokumentacije mogu se naći na dnu ove stranice u DOWNLOAD sekciji.
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Vitez također se može preuzeti od 08. novembra/studenog do 19. Novembra/studenog 2019. godine, slanjem
zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail:
katica.radman@opcinavitez.info  ili osobno – preuzimanjem u Općini
Vitez, ured 204, Katica Iličić – Radman.
Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese  katica.radman@opcinavitez.info. Pitanja se mogu postavljati do 15.studenog/novembra 2019.godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

IV-PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u printanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili osobno tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u razdoblju od 8 do 15 sati na sljedeću adresu:Općina Vitez, Info centar Općine Vitez, službenik za protokol  i prijem pošte ,Ul. Stjepana Radića 1, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina
sa naznakom ‘za projekte nevladinim organizacijama’, ne otvarati prije zvaničnog otvaranja.
Rok za predaju aplikacija je 19.studeni/novembar 2019. godine do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Druga strana koverte mora sadržavati  puno ime i adresu aplikanta i puni naziv projekta.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija.
Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Vitez (www.opcinavitez.info ), kao i na oglasnoj ploči Općine.

1.-Projektni-prijedlogPreuzmi

2.-Pregled-budzeta_proracunaPreuzmi

4.-Plan-aktivnosti-i-promocijePreuzmi

5.-Administrativni-podaci-o-aplikantuPreuzmi

6.-Finansijska-identifikaciona-formaPreuzmi

7.-Izjava-o-podobnostiPreuzmi

8.-Izjava-o-dvostrukom-finansiranjuPreuzmi

9.-Izjava-o-partnerstvuPreuzmiSmjernice-za-aplikante-Vitez_SAMOSTALNI

You may also like

Hot News