NOVI NATJEČAJ ZA OBNOVU GALEBA: Radovi procijenjeni na 34 milijuna kuna

By

Grad Rijeka objavio je novi natječaj za obnovu broda Galeb, koji je bio ploveća rezidencija Josipa Broza Tita. Procijenjena vrijednost radova na obnovi Galeba u novom natječaju iznose 33,6 milijuna kuna bez PDV-a.

Na prvom natječaju procijenjena vrijednost radova bila je 27,67 milijuna kuna, no tad je stigla samo jedna ponuda koja je višestruko premašivala taj iznos. Brodogradilište Viktor Lenac naime ponudilo je da će brod obnoviti za 59,96 milijuna kuna. Stoga su riječke vlasti poništile taj natječaj, piše N1.

U Gradu Rijeci objašnjavaju da je ukupna procijenjena vrijednost obnove broda 35,2 milijuna kuna i da će se nabave za to provesti u dvije grupe. Tako je u prvoj grupi predviđena obnova i prenamjena Galeba u brod muzej s pratećim komercijalnim sadržajima, a procjenjuje se da će to koštati 33,6 milijuna kuna. Restauratorski radovi na uređenju interijera čine drugu grupu, a oni bi trebali koštati 1,6 milijuna kuna.

Usto, za provedbu projekta obnove broda Galeba predviđena je nabava i opreme stalnog muzejskog postava u iznosu od 3,6 milijuna kuna, popratne usluge tehničkog nadzora klasifikacijskog zavoda nad rekonstrukcijom u iznosu od 132.000 kuna te usluge nadzora nad rekonstrukcijom, u iznosu od 680.000 kuna. U Gradu Rijeci kažu da su dobili 28,22 milijuna kuna bespovratnih EU sredstva za radove na rekonstrukciji Galeba u sklopu projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“, a odobrena su im i bespovratna sredstva pomoći Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta u iznosu od 686.610 kuna. Usto, Grad će utrošiti i dio vlastitih sredstava za realizaciju tog projekta.

Iako su na prvom natječaju dobili samo jednu, i to znanto višu ponudu od procijenjene vrijednosti radova, u Gradu Rijeci na novom natječaju ipak očekuju više ponuda, i to u okviru procijenjene vrijednosti.

dnevno.hr

You may also like

Hot News