Novim zakonima se udara na realni sektor i na najniže plaće

By

SARAJEVO – Novi zakoni o doprinosima, porezu na dohodak i dobit, koji su u fazi javne rasprave, ne donose rasterećenje gospodarstva, kazao je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruge poslodavaca Federacije BiH.

Vlada u postavci kaže da će učinak biti neutralan. Međutim, tu neutralnost je teško, gotovo nemoguće postići. Zakoni se donose na bazi procjena, proračuna, to nisu egzaktni pokazatelji. Mi procjenjujemo da će se u cijeloj toj “neutralnosti” napraviti jedna rezerva i da će ukupni doprinosi čak biti i nešto veći, upozorio je Smailbegović.

Viši nameti na niže plaće

Pojasnio je kako Vlada, u slučaju izmjena Zakona o doprinosima, ima namjeru smanjiti stopu doprinosa, a proširiti poreznu osnovicu na način da će oporezovati sve ono što nije bilo neoporezovano (topli obrok, regres, prijevoz, itd) kako bi se u konačnici dobio neutralan fiskalni učinak za izvanproračunske fondove.

Međutim, kada uđemo u mikromatematiku dođemo do zaključka, i to je ono što je naša glavna zamjerka na ovaj zakon, da će se to negativno odraziti na nižim plaćama a koje su uglavnom u realnom sektoru.

Opterećenje će biti veće, dok će na više plaće, preko prosjeka Federacije, preko 1.000 KM, biti manje. Da bi taj učinak neutralizirala, Vlada je došla na ideju da “raspakira” Zakon o dohotku pa da nultu stopu koja je do sada bila na 300 KM plus uzdržavani članovi obitelji, a što je prosjek oko 450 KM, poveća te da time ublaži negativne učinke na niske plaće na račun visokih plaća, objasnio je Smailbegović.

Previše poreza

U Federaciji BiH i BiH je najveći problem nezaposlenost, dodao je Smailbegović, i ako se on želi riješiti moraju se smanjiti porezne stope doprinosa.

Na pitanje kakav će utjecaj imati predloženo oporezivanje dividendi, prihoda od kapitalne dobiti i kamata na štednju u bankama, Smailbegović je kazao da Vlada pokušava sve oporezovati gdje se to može. Čak se i prag za oporezivanje stipendija koje su bile neoporezovane do 600 KM sada spušta na 300 KM, a što poslodavci cijene da je nepotrebno.

Oporezivanje dividende će ponovo negativno uticati na investicije. S obzirom da u RS-u ne postoji takav porez, realna je opasnost da bi jedan dio poslodavaca mogao sjedište prebaciti u RS, osim ako RS u međuvremenu ne harmonizira taj zakon s Federacijom, istaknuo je Smailbegović.

Dodao je da je veliki problem u BiH pravna nestabilnost, jer imamo česte izmjene poreznih zakona.

Svako tko investira, želi imati stabilnu poreznu politiku kako bi mogao praviti planove na duži period. Imamo jako puno tih promjena što je izvor nestabilnosti, upozorio je Smailbegović.

Na pitanje kako će se boriti ukoliko Vlada ne prihvati zahtjeve za rasterećenje privrede, Smailbegović je kazao kako poslodavci nemaju neke pretjerane načine za borbu, ali pokušavaju argumentima, kroz ESV i javne nastupe, obrazložiti Vladi negativne učinke tih zakona.

You may also like

Hot News