Središnja banka BiH sredstva MMF-a rasporedila entitetima i Brčko distriktu

By

Guverner Središnje banke BiH Senad Softić izjavio je Srni da su sredstva od oko 330 milijuna eura kredita MMF-a namijenjenih za povećane potrebe zdravstvenog sektora i financiranje mjera ekonomske stabilizacije uplaćena na podračune ministarstava financija Republike Srpske i Federacije BiH, te Brčko distrikta, u omjeru koji je ranije dogovoren.

On je rekao da su sredstva uplaćena na račune banaka po instrukcijama nadležnih ministarstava i da tim sredstvima Republika Srpska, Federacija BiH i Brčko distrikt mogu raspolagati.

“Konačno je cijela ova priča u vezi sa sredstvima MMF-a završena i kao čovjeku mi je drago da je do toga došlo, jer nijednoj banci, pa ni Središnjoj banci, nije u interesu da sredstva stoje na računu“, rekao je Softić.

Vijeće ministara jučer je jednoglasno donijelo odluku o raspoređivanju sredstava Instrumenta za brzo financiranje od Međunarodnog monetarnog fonda.

Ovom odlukom, koju je predložilo Ministarstvo financija i riznice u Vijeću ministara, utvrđuje se raspored povučenih sredstava Instrumenta za brzo financiranje od MMF-a u ukupnom iznosu od 265,2 milijuna specijalnih prava vučenja u protuvrijednosti u KM, prema važećem tečaju na dan povlačenja sredstava, što iznosi oko 330 milijuna eura.

Sredstva su raspoređena na osnovu Instrukcije o alokaciji sredstava Ministarstva financija i riznice BiH i to 61,5 posto za FBiH sa svojih 10 županija, 37,5 posto za Republiku Srpsku i jedan posto za Brčko distrikt.

Otplatu duga vrše entiteti i Brčko distrikt u skladu sa zakonskim propisima kojima je regulirano izmirenje obaveza prema međunarodnim financijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima.

Trenutna kamatna stopa je na bazi 1,05 posto uz grace period od 39 mjeseci. Kredit se vraća u osam kvartalnih anuiteta./Srna/HMS/

You may also like

Hot News