Vlč. Marko Đurin imenovan rektorom Papinskoga hrvatskog zavoda Sv. Jeronima

By

Kongregacija za kler imenovala je, dekretom od 9. siječnja 2020., vlč. Marka Đurina, svećenika Varaždinske biskupije i dosadašnjeg vicerektora Zavoda, rektorom Papinskoga hrvatskoga zavoda svetoga Jeronima u Rimu, s mandatom od pet godina.

Hrvatski biskupi su, u skladu sa statutima Zavoda, nakon što je dotadašnji rektor mons. Bože Radoš imenovan za varaždinskog biskupa, predložili vlč. Marka Đurina
za novoga rektora. Taj prijedlog je, kao aktualni predsjednik Biskupske
komisije HBK i BK BiH za Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima
spomenutoj Kongregaciji priopćio dubrovački biskup Mate Uzinić.
Odgovarajući na taj prijedlog, Kongregacija je obavijestila biskupa
Uzinića o imenovanju novoga rektora sa zamolbom da mu uruči dekret
imenovanja, javlja IKA.

Vlč. Marko Đurin rođen je 25. ožujka 1985. godine u Varaždinu, od oca
Rudolfa i majke Božene r. Beštek. Rodom je iz Župe Kraljice svete
Krunice u Remetincu u Varaždinskoj biskupiji, poznatoj po brojnim
duhovnim zvanjima. Osnovnu školu je pohađao i završio u Remetincu i
Novom Marofu. Nakon završetka osmog razreda upisuje se u Nadbiskupsku
klasičnu gimnaziju koju završava 2003. godine, boraveći istovremeno u
Dječačkom sjemeništu na Šalati u Zagrebu.

Akademske godine 2003/2004. upisuje se na Katolički bogoslovni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te istovremeno ulazi u Nadbiskupsko
bogoslovno sjemenište kao kandidat Varaždinske biskupije. Diplomirao je
2008. godine. Primio je sveti red đakonata u Varaždinskoj katedrali 8.
studenoga 2008. Đakonski pastoralni praktikum obavljao je u Biskupskom
ordinarijatu u Varaždinu kao tajnik varaždinskog biskupa Josipa Mrzljaka.

Za prezbitera je zaređen 14. lipnja 2009. godine u Varaždinu.
Nastavio je obnašati službu biskupskog tajnika do kolovoza 2012. godine.
Godine 2010. i 2011. obnašao je i službu predstojnika Ureda za pastoral
u medijima Varaždinske biskupije. U rujnu 2012. godine ga biskup
Mrzljak šalje u Rim na poslijediplomski studij iz teologije braka i
obitelji na Papinski institut Ivan Pavao II. za studije o braku i
obitelji gdje je magistrirao u lipnju 2014. godine te nastavio studij
prema doktoratu. Od jeseni 2012. godine boravi u Papinskom hrvatskom
zavodu sv. Jeronima.

Vicerektorom Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima imenovan je 25.
listopada 2013. Dekret o imenovanju, uime hrvatskih biskupa, potpisao je
kao predsjednik Biskupske komisije HBK i BK BiH za Papinski hrvatski
zavod svetoga Jeronima tadašnji šibenski biskup Ante Ivas. Dekretom tadašnjeg Papina vikara za Rimsku biskupiju kardinala Agostina Vallinija od 1. studenoga 2013. imenovan je i vicerektorom Hrvatske crkve sv. Jeronima u Rimu.

Po isteku petogodišnjeg mandata, u listopadu 2018. ponovno je
imenovan na novi petogodišnji mandat na službu vicerektora Zavoda sv.
Jeronima dekretom požeškog biskupa Antuna Škvorčevića, predsjednika Biskupske komisije HBK i BK BiH za Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima.

KT

You may also like

Hot News