Danas zasjedao Hrvatski narodni sabor

By

Danas je u Mostaru održano zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora. U radu Sabora sudjelovalo je 600 delegata, koji su za predsjednika izabrali Dragana Čovića.

Jednoglasno je usvojena i Deklaracija u kojoj se kroz sedam točaka definiraju smjernice djelovanja hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini.

U prvoj točki se, među ostalim, navodi kako se legitimni politički
predstavnici hrvatskog naroda u BiH zalažu za neovisnu, cjelovitu,
stabilnu i prosperitetnu BiH, kao optimalan okvir za ostvarivanje
hrvatskih nacionalnih interesa i ciljeva u BiH.

U drugoj točki navodi se kako je dejtonska BiH “neostvarena država u
dubokoj ustavnoj, institucionalnoj i političkoj krizi”, dok se u trećoj
točki navodi kako rješenja akutnih i kroničnih kriza “treba tražiti kroz
povratak Daytonu i njegovu temeljnom načelu konstitutivnosti i
međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda”.

HNS poziva na ustavne promjene i izmjene Izbornog zakona kroz koje bi
se osiguralo legitimno političko predstavljanje i međusobna
jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda na svim
administrativno-političkim razinama u BiH, kao i osiguranje prava
pripadnika nacionalnih manjina i ostalih da biraju i budu birani.

Strateški cilj hrvatskog naroda u BiH je što brže članstvo BiH u EU i
NATO-u, a članstvo Bosne i Hercegovina u euroatlantskim integracijama
najvažniji vanjskopolitički cilj BiH, navodi se u četvrtoj točki
Deklaracije.

HNS je u petoj točki zatražio zaštita digniteta Domovinskog rata, dok
se u šestoj točki govori o potrebi uspostave politička stabilnost i
vladavina prava, što je temelj gospodarskog razvoja i demografske
obnove.

U posljednjoj točki Deklaracije propisuju se smjernice djelovanja
svih političkih subjekata uključenih u HNS BiH. Navodi se kako
nacionalni interesi i opće dobro moraju biti ispred i iznad osobnih i
stranačkih interesa.

Također, stranke moraju biti okvir i sredstvo političke borbe za opće
dobro, nacionalne, društvene i državne interese, a temeljni kriterij
kod kadroviranja moraju iznad svega biti načela izvrsnosti i
učinkovitosti.

INTEGRALNI TEKST DEKLARACIJE: 

Hrvatski narodni sabor BiH jednoglasno je usvojio Deklaraciju VIII. zasjedanja HNS-a BiH, čiji tekst prenosimo u cijelosti:

1. BiH naša domovina – neovisna, cjelovita, stabilna i
prosperitetna BiH kao optimalan okvir za ostvarenje hrvatskih
nacionalnih interesa

Mi legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda u BiH izražavamo svoje jasno, čvrsto i nedvosmisleno opredjeljenje za:

– neovisnu, cjelovitu, stabilnu i prosperitetnu BiH kao optimalan
okvir za ostvarivanje hrvatskih nacionalnih interesa i ciljeva u BiH,

– ostvarivanje pune pravne i stvarne konstitutivnosti Hrvata u BiH i njihove jednakopravnosti s Bošnjacima i Srbima,

– izgradnju i jačanje institucija zajedničke nam države i domovine
jednakopravnih konstitutivnih naroda i ostalih građana koji se ne
izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda,

Svjesni činjenice kako u BiH postoje i sasvim drugačiji pogledi o
njenoj budućnosti, upozoravamo na opasnost i pogubnost politika koje:

– negiraju Ustavna i Daytonska načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti konstitutivnih naroda (unitarizam),

– relativiziraju i negiraju neovisnost i cjelovitost BiH (separatizam).

Velikim doprinosom našoj borbi za neovisnu, cjelovitu, stabilnu i
prosperitetnu BiH u kojoj će hrvatski narod biti konstitutivan i
jednakopravan s Bošnjacima i Srbima smatramo Deklaraciju Hrvatskog
sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH te snažno pozdravljamo
donošenje iste.

2. Daytonska BiH – neostvarena država u dubokoj ustavnoj, institucionalnoj i političkoj krizi

Izvorni Washingtonski i Daytonski sporazumi uvažili su i
operacionalizirali hrvatsku konstitutivnost u BiH i osigurali relativno
visok stupanj ustavne i institucionalne jednakopravnosti Hrvata s
Bošnjacima i Srbima. Naknadne izmjene spomenutih sporazuma kroz
nametnute ustavne amandmane od strane OHR-a i pogrešnu interpretaciju u
značajnoj mjeri su promijenile karakter tih sporazuma te, među ostalim,
dovele u pitanje, Ustav i daytonsku BiH, hrvatsku konstitutivnost u BiH,
a Hrvate stavile u podređenu i neravnopravnu ustavnu, institucionalnu i
političku poziciju u odnosu na Bošnjake i Srbe.

Stoga je trenutno ustavno, institucionalno i političko stanje u potpunosti neprihvatljivo za Hrvate u BiH:

– jer im negira pravo legitimnog političkog predstavljanja, odnosno,
ne osigurava im da ih u tijelima vlasti na svim
administrativno-političkim razinama koje su državni i entitetski ustavi
namijenili legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda predstavljaju
njihovi legitimno izabrani politički predstavnici. O tome, među
ostalim, svjedoče i činjenice kako je u dva navrata na razini Federacije
BiH uspostavljena vlast bez legitimnih hrvatskih predstavnika
(„Alijansa“ i „Platforma“) te je u tri navrata Hrvatski član
Predsjedništva BiH izabran suprotno političkoj i izbornoj volji
hrvatskog naroda, odnosno nametnut Hrvatima pravnim, političkim i
izbornim nasiljem. Pored toga što je čin ponovnog nametanja hrvatskog
člana Predsjedništva BiH nelegitiman i nelegalan te moralno koruptivan
čin on je i uvreda hrvatskom nacionalnom i političkom dostojanstvu te
simbol hrvatskog obespravljivanja i dekonstituiranja,

– jer im negira pravo da slobodno raspolažu rezultatima svoga rada
nepravednim prelijevanjem financijskih sredstava koja stvaraju ljudi i
poduzeća u većinskim hrvatskim općinama i županijama u područja i
institucije u kojima Hrvati ne raspolažu instrumentima zaštite i
artikulacije svojih nacionalnih interesa,

– jer im negira pravo slobodno raspolagati društvenim, kulturnim i
prirodnim resursima na područjima gdje stoljećima žive, preko
nepravednih i nametnutih zakona, donesenih preglasavanjem, odnosno
političkim i institucionalnim nasiljem,

– jer im uskraćuje i negira,ne samo konstitutivna prava, nego i prava
na kulturnu, obrazovnu i medijsku autonomiju čak i u stupnju i obliku
kojeg u nacionalnim državama uživaju pripadnici nacionalnih manjina.

– jer ih izlaže nesrazmjernom riziku od politički, ideološki i
nacionalno motivirane pravosudne represije, osobito kada je u pitanju
braniteljska populacija, obzirom da u represivnom aparatu i najvišim
pravosudnim tijelima odlučujuću ulogu imaju predstavnici ostala dva
naroda ili Hrvati mahom od njih izabrani,

– jer ih izlaže kontinuiranom, organiziranom i upravljanom
političkom, ideološkom i medijskom nasilju koje ima mnoštvo elemenata
paraobavještajnog djelovanja, govora mržnje i ratnoga huškanja s ciljem
diskreditiranja i ocrnjivanje svih društvenih i političkih aktera koji
javno zagovaraju načela konstitutivnosti i međusobne jednakopravnosti
konstitutivnih naroda.

– jer sve navedeno, među ostalim razlozima, snažno utječe na proces
iseljavanja Hrvata iz BiH i dovodi do vrlo ozbiljnih demografskih
problema u okviru hrvatskog nacionalnog korpusa.

3. Europeizacija Daytona – Briselska nadogradnja

Unitaristički i separatistički ciljevi i interesi nespojivi su i
izravno suprotstavljeni temeljnim daytonskim načelima i modelima, stoga u
njima treba tražiti glavne uzroke nefunkcionalnosti i nestabilnosti
daytonske BiH. Rješenja akutnih i kroničnih kriza treba tražiti kroz
povratak Daytonu i njegovu temeljnom načelu konstitutivnosti i međusobne
jednakopravnosti konstitutivnih naroda.

Kako bi BiH mogla nastaviti i uspješno završiti svoj euroatlanski
put, odnosno postati punopravna članica EU i NATO-a nužno je pristupiti
takozvanoj briselskoj nadogradnji daytonskoga temelja, odnosno,
ustavnim, zakonskim i institucionalnim promjenama na načelima
federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti i legitimnog političkog
predstavljanja, kako je navedeno u rezolucijama Europskoga parlamenta iz
2014. i 2017 godine.

To podrazumijeva novu i racionalniju administrativno-teritorijalnu
organizaciju zemlje koja će na jednak način uvažiti sva tri
konstitutivna naroda dosljednom operacionalizacijom načela iz preambule
daytonskoga ustava o konstitutivnosti naroda.

Svrha tih promjena treba biti:

a) u što većoj mjeri uskladiti ustavne odredbe i zakonske norme s
natkrovljujućim načelom Ustava BiH, načelom konstitutivnosti i međusobne
jednakopravnosti tri konstitutivna naroda Bošnjaka, Hrvata i Srba,

b) osigurati što veći stupanja individualnih, ljudskih i građanskih
prava svakom državljaninu BiH bez obzira na njegovu nacionalnu
(ne)pripadnost. U praksi, to bi značili u punom opsegu provesti
mjerodavne odluke Ustavnog suda BiH i Europskoga suda za ljudska prava.

Promjene Ustava i izbornog zakona trebaju uvažavati sljedeća načela:

– legitimno političko predstavljanje i međusobna jednakopravnost sva
tri konstitutivna naroda na svim administrativno-političkim razinama u
BiH u onim tijelima i institucijama koje je Ustav BiH namijenio
legitimnom zastupanju konstitutivnih naroda

– osiguranje bez diskriminacije prava pripadnicima nacionalnih manjina i grupe ostalih da biraju i budu birani.

Upravo su Belgija i Bruxelles, kao sjedište EU, primjer i dokaz kako
su načela federalizma i konsocijacijske demokracije dio europske pravne i
političke stečevine te kako je moguće i poželjno ta načela uskladiti s
načelima individualnih, ljudskih i građanskih prava i sloboda, odnosno,
primjer i dokaz kako je moguće na daytonskom temelju napraviti briselsku
nadogradnju.

HNS BiH će pripremiti novi integrirani Prijedlog izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH koji zadovoljava sva gore navedena načela.

4. Euroatlantske integracije

Strateški cilj hrvatskog naroda u BiH je što brže članstvo BiH u EU i
NATO-u. Članstvo u EU i NATO-u je najvažniji vanjskopolitički cilj
Bosne i Hercegovina kao države i HNS-a BiH kao krovne organizacije
hrvatskog naroda u BiH.

Mi, politički predstavnici hrvatskog naroda u BiH smo ponosni na
ulogu koju su članovi HNS BiH imali u predvođenju EU puta u Bosni i
Hercegovini, uključujući i stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju 2015. godine, predaju zahtjeva za članstvo u EU u veljači
2016. i predaju odgovora na Upitnik EU-e u veljači 2018.
Posebno pozdravljamo uspostavu mehanizma koordinacije koji omogućuje
svim narodima u BiH da na svim razinama vlasti, od županija do države,
kroz usuglašen glas jasno i glasno iskažu svoju potporu pristupanju BiH
EU i imaju jednakopravnu poziciju tijekom pregovora.

HNS BiH se čvrsto zalaže za što bržu provedbu svih nužnih reformi na
putu prema EU i NATO-u, uključujući što skorije zatvaranje Ureda visokog
predstavnika (OHR) kao jednog od preduvjeta za punopravno članstvo BiH u
EU, te kako bi se osigurao puni suverenitet BiH kao nezavisne,
cjelovite, stabilne i prosperitetne države čije institucije su sposobne
preuzeti odgovornost za državu i njezin suverenitet.

Pozdravljamo ulogu i doprinos članova HNS BiH za aktivaciju MAP-a koje je BiH dobila u prosincu 2018. godine.

Za ubrzanje našeg europskog puta i očuvanje konstitutivnosti i
jednakopravnosti Hrvatskog naroda u BiH posebno ističemo doprinos
dužnosnika Republike Hrvatske kao i hrvatskih zastupnika u Europskom
parlamentu.

5. Zaštita digniteta Domovinskog rata

Hrvatsko vijeće obrane vodilo je pravedan i legitiman, obrambeni, a
ne osvajački rat u kojem je branilo teritorij na kojem živi hrvatski
narod unutar međunarodno priznatih granica Bosne i Hercegovine.

Temeljne vrijednosti Domovinskog rata su sloboda, vladavina prava,
mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštovanje prava čovjeka. U
skladu s temeljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, u
okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim hrvatskim braniteljima,
obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, punu zaštitu,
dostojanstvo i skrb.

Radi dostojanstva Domovinskog rata pravosuđe u Bosni i Hercegovini
dužno je procesuirati sve slučajeve pojedinačnih ratnih zločina i svih
drugih zločina počinjenih u ratu, strogo primjenjujući načela
individualne odgovornosti i krivnje. Odlučno se suprotstaviti
selektivnim i tendencioznim optužnicama po zapovjednoj odgovornosti
prema zapovjednicima Hrvatskog vijeća obrane. Na taj način čuvamo
moralni dignitet hrvatskoga naroda štitimo čast, ugled i dostojanstvo
svih branitelja i građana koji su sudjelovali u obrani Bosne i
Hercegovine.

Odbacujemo kvalifikacije Međunarodnog kaznenog suda za bivšu
Jugoslaviju o udruženom zločinačkom pothvatu koje se neutemeljeno i
nepravedno pripisuju Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj Republici Herceg
Bosni i Hrvatskom vijeću obrane. Takva zlonamjerna kvalifikacija se, na
žalost, koristi za pokušaj ostvarenja ratnih ciljeva jedne od strana u
ratu u Bosni i Hercegovini i eliminiranja hrvatskog naroda kao
političkog subjekta u Bosni i Hercegovini. Međunarodni kazneni sud za
bivšu Jugoslaviju nije bio pozvan u predmetu „Prlić i drugi”, niti je on
uopće pozvan, kako je i sam presudio 2007. godine, da odlučuje o
pitanjima državne odgovornosti, jer je njegova nadležnost kaznena i
proteže se samo na pojedince.

Hrvatska zajednica Herceg Bosna, Hrvatska Republika Herceg Bosna i
Hrvatsko vijeće obrane odlučujuće su doprinijeli očuvanju i obrani Bosne
i Hercegovine.

Pozivamo građane, državne i društvene institucije, udruge i medije,
da na navedenim načelima štite temeljne vrijednosti i dostojanstvo
Domovinskog rata, kao zalog naše narodne ravnopravnosti i civilizacijske
budućnosti Bosne i Hercegovine.

6. Politička stabilnost i vladavina prava – temelj gospodarskog razvoja i demografske obnove

Politička stabilnost je temelj za vladavinu prava, gospodarski rast,
demografsku obnovu i opći napredak BiH kao države i Hrvata kao
konstitutivnog naroda u BiH. Za postizanje političke stabilnosti nužno
je da su sva tri konstitutivna naroda uistinu konstitutivna i
jednakopravna na cijelom teritoriju BiH, poštivanje Ustava BiH i
vladavine prava, kao i odustajanje političkih opcija od protuustavnih,
antidaytonskih i potencijalno pogubnih politika separatizma i
unitarizma.

S obzirom da veliku prepreku razvoju Bosne i Hercegovine, uspostavi
konkurentnijeg gospodarstva i socijalne pravde, te dolasku stranih
investicija, predstavlja pravna nesigurnost i korupcija, nužno je čim
prije postići najširi politički i društveni konsenzus te osigurati
političku klimu i institucionalni kapacitet za učinkovitu borbu protiv
korupcije.

Bez razvoja gospodarstva nije moguć demografski oporavak i
zadržavanje mladih i stručnih kadrova, a temeljni preduvjet dugoročnog
gospodarskog rasta i razvoja je politička stabilnost. Stoga smo
opredijeljeni za:

– kreiranje stabilnog političkog okruženja koje će osigurati
investicije iz zemlje i inozemstva s ciljem gospodarskog rasta i veće
zaposlenosti,

– korištenje europskih fondova za stavljanje u funkciju svih ljudskih
kapaciteta koji će doprinijeti gospodarskom razvoju i socijalnom
blagostanju,

– intenzivni razvoj kvalitetnog obrazovanja, malog i srednjeg
poduzetništva i turizma s ciljem zadržavanja mladih u BiH i njihovom
punom integracijom u gospodarski sustav.

Kvalitetno obrazovanje sukladno najvišim svjetskim standardima, te
institucionalno očuvanje i razvoj kulturnog identiteta, osim toga što
predstavljaju iznimno značajne elemente dugoročne opstojnosti i
vitalnosti, imaju i potencijal biti glavno sredstvo svekolikog
društvenog razvoja hrvatskog naroda u BiH. Stoga će HNS BiH u svome
budućem radu posebnu pažnju posvećivati stanju u područjima obrazovanja,
znanosti, kulture i medija s krajnjim ciljevima:

– stvaranja jedinstvenog hrvatskoga obrazovnog sustava u Bosni i
Hercegovini, koji bi uključivao predškolski odgoj, osnovno i srednje
obrazovanje te visoko obrazovanje,

– poticanja razvoja Sveučilišta u Mostaru, njegovog partnerstva sa
stranim sveučilištima i opći razvoj kvalitete i izvrsnosti znanstvenog
istraživanja i visokog obrazovanja na hrvatskom jeziku,

– daljnje jačanje zdravstvenog sustava, uključujući razvoj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar,

– daljnje jačanje Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH,

– institucionalno jačanje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru kao
temeljne kulturne institucije Hrvata u BiH i drugih institucija kulture
od značaja za hrvatski narod u BiH

– osnivanje Javnog RTV servisa koji program emitira na hrvatskom
jeziku i s programskim sadržajima koji objektivno i afirmativno
konotiraju i reproduciraju društveni, nacionalni i kulturni identitet
Hrvata u BiH te ga u njegovim specifičnostima čine prisutnim, vidljivim i
prepoznatljivim u bosanskohercegovačkom pluralnom javnom i medijskom
prostoru te podrška organiziranju svih medija na hrvatskom jeziku u
svojevrsni mediapool.

HNS BiH će u suradnji s hrvatskim udrugama i organizacijama u
inozemstvu ući u proces formiranja tijela koje će okupiti sve
predstavnike Hrvata iz BiH u dijaspori i služiti gospodarskom razvoju
hrvatskih krajeva u BiH i povratku Hrvata iz dijaspore.

Zajednički cilj svih navedenih mjera i aktivnosti je podizanje
kvalitete života i rada u BiH, usporavanje i zaustavljanje procesa
iseljavanja te demografska obnova hrvatskoga naroda.

7. HNS BiH – glavne smjernice djelovanja

Primarna svrha HNS BiH je okupljanje i koordinirano zajedničko
djelovanje svih političkih subjekata u BiH s hrvatskim predznakom, a s
ciljem postizanje pune konstitutivnosti i jednakopravnosti hrvatskog
naroda u BiH s druga dva konstitutivna naroda.

Stoga, ali i s ciljem slanja jasne poruke svim Hrvatima u BiH, drugim
konstitutivnim narodima u BiH i svim građanima, Republici Hrvatskoj,
Washingtonu i Bruxellesu te svekolikoj međunarodnoj zajednici da su
Hrvati ujedinjeni u borbi za svoja nacionalna, ustavna, politička i
druga prava, sve odluke koje se tiču mogućih ustavnih promjena i izmjena
Izbornog zakona BiH te uspostave vlasti na svim razinama bit će
donijete ili potvrđene u okviru odgovarajućih tijela HNS BiH. Kroz takav
oblik zajedništva, HNS BiH će nastojati pokazati što veći stupanj
političke odgovornosti prema hrvatskom narodu, ali i ostalim
konstitutivnim narodima i građanima te državi BiH koja je po Ustavu BiH
zajednica konstitutivnih i međusobno jednakopravnih naroda te
ravnopravnih građana.

Istovremeno ćemo sustavno i ustrajno nastaviti poduzimati aktivnosti
usmjerene prema jačanju uloge i pozicije te ugleda, utjecaja i značaja
HNS BiH i svih njegovih tijela: Predsjedništva, Glavnoga vijeća, Savjeta
i Tajništva.

U tu svrhu, buduća djelovanja svih političkih subjekata uključenih u
HNS BiH, kao i HNS-a BiH u cjelini, treba u što je moguće većoj mjeri
usklađivati sa slijedećim načelima i smjernicama:

– nacionalni interesi i opće dobro moraju biti ispred i iznad osobnih i stranačkih interesa,

– stranke moraju biti okvir i sredstvo političke borbe za opće dobro, nacionalne,društvene i državne interese,

– temeljni kriterij kod kadroviranja moraju,iznad svega,biti načela izvrsnosti i učinkovitosti.

Svjesni ozbiljnosti i zahtjevnosti ukupne ustavno-pravne i političke
te društvene, kulturne, gospodarske i demografske pozicije i situacije u
kojoj se hrvatski narod trenutno nalazi područja i teme na koja ćemo
usmjeravati posebnu pažnju i aktivnosti su:

– izmjene Ustava u skladu s načelima ove Deklaracije

– izmjene Izbornog zakona BiH čija reforma je prvi prioritet i nužan
preduvjet za uspostavu vlasti nakon provedenih izbora u listopadu 2018.
godine,

– implementiranje odluke Ustavnoga suda BiH koja se odnosi na Grad Mostar,

– podrška postojećim i pokretanje novih javnih medija na hrvatskom jeziku, uključujući i Javni RTV servis,

– daljnja internacionalizacija hrvatskoga pitanja u BiH, uključujući i institucionalno povezivanje s RH i Hrvatima u svijetu,

– nastavak programskog povezivanja i osnaživanja obrazovnih, znanstvenih i kulturnih institucija,

– reforma poreznog sustava s ciljem pravednijeg prikupljanja i raspodjele javnih prihoda i jačanje gospodarske pozicije,

– problem iseljavanja i demografske obnove kao problem koji je odraz svih prethodno navedenih problema,

– zaštita života od začeća do prirodne smrti i svekoliki razvoj i napredak hrvatskog naroda u Bosni Hercegovini

– zalagati se za institucionalno jednak tretman prema Crkvama i vjerskim zajednicama u BiH kao sekularnoj državi

– političko, institucionalno, kadrovsko i financijsko jačanje HNS BiH i njegovih tijela,

– po uzoru na tijela jezičnih zajednica u Belgiji koja uz političku
autonomiju također osiguravaju cjelovitu i učinkovitu obrazovnu,
medijsku i kulturnu autonomiju, pretvaranje HNS BiH u svehrvatsku krovnu
organizaciju u BiH koja uz legitimne političke predstavnike okuplja i
sve vodeće društvene, gospodarske, obrazovne, kulturne, sportske,
vjerske i ostale predstavnike Hrvata u BiH kroz Savjet HNS BiH te
uključivanje HNS BiH kao nositelja neteritorijalne autonomije Hrvata u
BiH u ustavno-pravni poredak BiH.

Mi, legitimni predstavnici hrvatske političke volje u Bosni i Hercegovini, ovu Deklaraciju usvajamo kao čvrstu obvezu nama i snažnu poruku svim našim društvenim i političkim partnerima s kojima dijelimo odgovornost za stabilnost i prosperitet naše zajedničke domovine Bosne i Hercegovine.

dnevni list/kockice.ba

You may also like

Hot News