PRESS KONFERENCIJA OO HDZ 1990

By

Dana 6.listopada u zgradi HKD “Napredak” Zenica održana je press koferencija OO HDZ 1990 Zenica, koju su vodile: Ivana Kokić i Sanela Hukić kandidatkinje za skupštinu ZE-DO županije.

Tema konferencije: Razvoj turizma i prateće infrastrukture, poboljšavanje znanja i standarda studenata.

Ivana Kokić kandidatkinja za skupštinu ZE-DO županije HDZ 1990 istakla je:

” Podaci o prespektivama o razvoju turizma u BiH su pozitivni. Prema podacim Svjetske turističke organizacije, BiH  se našla u vrhu zemalja po porastu broja turista s rastom od 20% i procjenom da će imati treću najveću stopu turističkog rasta u svijetu u razdoblju od 1995-2020. godine.

Procjena postojećih turističkih resursa u BiH, navodi nas na zaključak da u budućem razvoju turizma napore treba usmjeriti u 4. oblasti:

  1. Održiv turizam
  2. Ekoturizam
  3. Turizam kulturnopovijesnog naslijeđa
  4. Wellness turizam

Kroz ove četiri provlači se i peta- viniski putevi i gastroturizam.

Kvaliteta turističke ponude uglavnom počiva na malim rješenjima, na lokalnom nivou kao što su: zaštita starih zanata, kontinuirano kontroliranje i oporezivanje jeftine i kič robe, poticanje izrade rukotvorina i prilagođavanje cijena turističkih usluga.”

Sanela Hukić kandidatkinja za skupštinu ZE-DO županije HDZ 1990, istakla je:

“Obrazovanje, nauka i školski sistem su jamstvo očuvanja identiteta, ekonomskog i socijalnog prosperiteta svake zajednice i naroda. U BiH studira 113.000(u FBiH 73.000) studenata na više javnih i privatnih univerziteta. Nizak standard smještaja, nedovoljno sredstava za kredite , neujednačeni standardi obrazovanih programa, kao i usklađenost sa aktualnim potrebama privrede, nameće puno veću pozornost ovoj grupaciji stanovništva od koje se u vrlo bliskom periodu očekuje da znanjem i novom energijom vode ovu zemlju.

Da bi BIH postala zemlja sa visokim dohodkom treba ulagati prvenstveno u ljudski kapital. Potrebno ja da bar jedno sveučilište uđe u TOP 500 svjetskih sveučilišta. Formirati šest centara izvrsnosti kao sponu privrede i sveučilišta, povećeta ulaganja u istraživanje i razvoj na 1% godišnje, te pružiti veću podršku studentskom standardu, kreditima i poboljšanju kvalitete smještajnih kapaciteta za studente.

Posebnu pažnju neophodno je posvetiti rješavanju studenske problematike. Napominjemo da su studenti potpuno obespravljeni i obeshrabreni. Navodimo šest točaka koje predstavljaju najveće probleme i traže hitnu intervenciju.

1. Usklađivanje bolonjskog sistema(jedan broj fakulteta u BiH primjenjuje ovaj sistem, drugi ne, a oni koji ga primjenjuju rade to na nefikasan način po studente).

2. Obavezno školovanje kadra prema potrebama tržišta rada.

3. Zakonsko regulisanje pri osnivanju privatnih fakulteta.

4. Jačanje ERASMUS programa( razmjena studenata).

5. Usmjeravanje pažnje na poštivanje etičkih i ljudskih principa sveučilišnih profesora i njihovih asistenata, bliža suradnja i veće razumjevanje prema studentima i poštivanje njihovih stavova.

6.Obavezno omogućavanje praktične nastave  tijekom cijelog studija.

7. Obavezno omogućavanje pripravničkog staža, određenog zakonom visokog obrazovanja u BiH.

8. Omogućavanje boljeg neformalnog učenja za studente ( seminar, obuke, projekti).”

You may also like

Hot News