<

PRESS OO HDZ 1990 ZENICA

Borba protiv korupcije i pokretanje radikalne porezne reforme.

Dana 8. listopada 2014. u zgradi HKD”Napredak”Zenica održana je tiskovna konferencija koju su vodili; Blanka Čolić Matić kandidatkinja na listi za Skupštinu ZE-DO županije i ivan Ivanović kadidat za Parlament Federacije BiH istakli su:

“BiH je po indeksu precepcije korupcije ( Transparency international) na dnu ljestvice u poređenju sa drugim bivšim jugoslovenskim republikama i na 72. je mjestu od 175 ispitanih zemalja. Korupcija ja najznačajnija prepreka poslovanju zbog čega imamo velika odustajanja od ulaganja. Prisutna je gotovo u svim sferama života i rada, te dovodi do neefikasnog provođenja javnih politika, rasipanja javne potrošnje, gubitka poreskih prihoda čime se podriva svaki društveni dogovor o reformama.

Ovdje moramo napraviti pomake u snažnijoj implementaciji Zakona o javnim nabavkama, zviždačaima kao i ukupnoj podršci vladavini zakona.
Administrativne procedure se moraju praviti puno jasnije, jednostavnije, transparentije.
Značajna reforma javne uprave je ključni element u borbi protiv korupcije i ne treba je gledati samo u svjetlu nužnih promjena Ustava nego i do toga u svjetlu potrebe da se ona učini kao servis građanima, poduzetnicima.

Primjer onoga što se može odmah činiti je sveobuhvatan javni spisak parafiskalnih nameta, drugih troškova, dozvola, licenci…..

Također, odmah se može uvesti obaveza zapošljavanja izrađenim normativnim aktima o kriterijima zapošljavanja i njihovoj primjeni kako bi se uklonula postojeća nepravda po kojoj se zapošljavaju samo oni sa vezama i bez javnih natječaja a što je prijedlog i zahtjev samih nezaposelenih.

Pokretanje radikalne porezne reforme:   

blanka 22

Jedan od ključnih alata za provođenje svih poličkih i gospodarskih a naročito protu kriznih programa je i osmišljena poreska reforma.

Socijalan osjetljivost i pravedniji raspored poreskih opterećenja kao i stimulacija ostvarenja društveno potrebnih ciljeva u narednom razdoblju nameće potrebu da se uvede difirencirana stopa PDV-a. Mislimo da bi hranu, lijekove, školski pribor za učenike i studente trebalo tretirati stopom od 5% a sve ostalo stopom od 19%.

Također uvesti progresivne stope poreza na pokretnu i nepokretnu imovinu i prihod. Oprezovati nekorištena zemljišta i objekte ( poljoprivredno zemljište, industrijske i gospodarske objekte, kuće i zapuštene objekte, višak stambenog prostora).
Kod investicija i otvaranja novih poduzeća osugurati olakšice ili oslobađanje za određeno vrijeme.

Zaustavljamo neproduktivo zaduživanje Bosne i Hercegovine

Ekonomija u državi je na koljenima. Javnosti treba da bude jasno da se ekonomijom koju sada imamo, ne možemo pokriti troškove državnog aparata. Državne potrošnje i saniranja loše viđenih javnih poduzeća. Aranžman sa MMF-om je još jedan dokaz nemoći prijašnjih političkih struktura da stave ekonomiju na noge pogotovu kada uzmemo u obzir da se iz tranši MMF-a financiraju rupe u proračunu i državna potrošnja.
Vanjski dug BiH u 2007. Godini je iznosio 3,96 milijardi KM, dok je na kraju prvog kvartala ove godine iznosio 7,6 milijardi KM! Iako se u medijima ističe da je BiH najmanje zadužena zemlja u regiji, ono što brine je da se dug u samo 7 godina uvostručio i ako dozvolimo da se ova dinamika nastavi i ako se reagiramo odmah, bilo kakve aktivnosti po ovom pitanju će biti zakašnjele. Mi jesmo za zaduživanje, ali ne za krpljenje proračunskog deficita i državne potrošnje, nego za stvaranje nove vrijednosti, proizvodnju, infrasturkturne projekte koje će donijeti nova radna mijesta.

Aktiviramo državne resurse
Umjesto rasprodaje nacionalnog bogatstva i bescjenje, predlažemo jači fokus na koncesije. Kadastrofalno stanje u državi je rezultat lošeg upravljanja resorsima a ne njigovog nedostatka. Podhitno aktivirati i staviti u uoptrebu, velike površine poljoprivrednih zemljišta, kamenoloma, eksploatacioju pjeske rudnih bogadstava i vode, mini hidroelektrena, te fotnaponskih i vjetroelektrana.
Ovi projekti ne samo da bi pokrenuli zapošljavanje već bi doveli i do stvaranja nove vrijednosti. Po hitnom postupku dovršiti proces privatizacije, ne po načelu ko ponudi više, već po kvalitetu projelata za budućnost, broj novog zapošljavanja i nastavka rada. Svaki primjer loše privatizacije analizirati i po potrebi po hitnom postupku poništiti sve ugovore gdje novi vlasnik nije poštovao ugovorene obaveze.
Resurse prikupljene na ovaj način usmjeriti striktno na nove projekte, zapošljavanje, poticaje, a nikako na državnu potrošnju.
Strateški rsursi države, kao što su šume, vodena bogadstva energetika i sl. ne smiju postati vlasništvo stranih kompanija, ali zato sve sekundarne aktivnosti ovih sektora treba privatizirati.”

Dražen Čolić

Dražen Čolić je rođen 19.07.1980. u Zenici. Zaposlen je kao tajnik HKD"Napredak" podružnice Zenica. Na portalu Kockice radi kao novinar- istraživač.

Read Previous

MARTIN RAGUŽ: “PRUŽAMO RUKU POMIRENJA DRUGIMA I DRUGAČIJIMA U OVOJ ZEMLJI”

Read Next

ČESTITKA POVODOM DANA NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

Follow On Instagram