<

U ZENICI PROGLAŠENO STANJE ELEMENTARNE NEPOGODE

Načelnik općine Zenica Husejin Smajlović proglasio je stanje elemntarne nepogode u Zenici.

Ovom Naredbom za provođenje akcije zaštite i spašavanje ljudi i materijalnih dobara određuju se slijedeće službe i subjekti:

– Služba civilne zaštite i Službe za zaštitu i spašavanje

    – Služba za komunalne poslove i ekologiju,

– Služba za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu,

– JP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica,

– JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica,

– Privredno društvo «Komgrad ZE» Zenica,

– Privredno društvo «Almy-transport» d.o.o. Zenica,

– Crveni križ općine Zenica,

– JP «RTV Zenica» d.o.o. Zenica,

– savjeti mjesnih zajednica.

MTS i oprema potrebna u provođenju akcije zaštite i spašavanja, angažirat će se od pravnih lica i službi zaštite i spašavanja iz Pregleda materijalno-tehničkih sredstava i opreme koji čini sastavni dio Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od prirodne i druge nesreće na području općine Zenica.

 

 

 

Općinski štab civilne zaštite je u stalnom zasijedanju. Na jutrošnjoj vanrednoj sjednici  prezentiran je izvještaj o stanju  na terenu i posljedicama  djelovanja prirodne nezgode-poplave i klizišta i do sada poduzetim aktivnostima te utvrdio konktretne mjere koje  je neophodno poduzeti  s ciljem zaštite ljudi, objekata, putne insfrastrukture i drugih objekata.

Najugroženiji dijelovi grada su uz  rijeku Bosnu, Babinu rijeku i Kočevu u gradskim i prigradskim područjima. Ekipe civilne zaštite su na terenu i poduzimaju potrebne radnje.  Najugroženiji dijelovi grada su ostali bez napajanja električnom energijom. Zbog stalnog povećanja vodostaja rijeke  Bosne,  izlivanja vode i plavljenja stambenih i drugih objekata u naseljima Blatuša i Bilimišće izvršene su pripreme za evakuaciju stanovništva.

Pripadnici Oružanih snaga BiH  stacionirani u  zeničkog garnizonu angažovani su na zaštiti i spašavanju.Provode akciju evakuacije i zbrinjavanja stanovništva i materijalnih dobara  i vrše ispomoć na M17 kod benzinske pumpe Kalen, zaštiti putnih komunikacija u naselju Kanal i stambenih objekata u Blatuši.

Apelujemo  na sve građane, privredne i druge subjekte da  u skladu sa svojim mogućnostima uključe  u aktivnosti kojima rukovode ovlaštena lica  Opštinskog štaba civilne zaštite. Također,  upućujemo apel građanima  da smanje kretanje  vozilima na najmanju mjeru, te da se ne približavaju  nabujalim rijekama.

Za eventualne potrebe  građanima je na raspolaganju dežurni telefon Službe civilne zaštite Zenica 245-092.

 

Općtinski štab civilne zaštite Zenica

Dragan Vidović

Dragan Vidović je rođen 8. listopada 1992. Osnovnu i srednju školu zavšio je pri Katoličkom školskom centru "Sveti Pavao" odličnim uspjehom. Daljnje školovanje nastavlja 2011. upisujući povijest pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je završio Prvi ciklus studija obranivši završni diplomski rad pod nazivom "Ivan Franjo Jukić-život, nacionalnost, putopisi i odnos s Omer-pašom Latasom". Nakon završenog master studija, magistrirao je povijest 20.st. na temu "Udruženje katoličkih svećenika Dobri pastir (1949.-1965.).

Read Previous

MAGISTRALNI PUT M-17 NEPROHODAN

Read Next

22 GODINE OD ZLOČINA NAD PRIPADNICIMA TRAVNIČKOG HVO

Follow On Instagram