OVAKO SU SE ZABAVLJALE NAŠE BAKE I DJEDOVI

By

Trgači (komači)
U rujnu, kada kukuruzi sazriju dolazi berba. Brebu obavljaju muškarci i žene. Kod nas se berači kukuruza zovu trgači. Trga se tako što između dva trgača stoji spet. Trgači se poredaju u liniju i od početka njive kreću u jednom pravcu, prilazeći svakoj stabljici kukuruza.
Jednom rukom hvataju stabljiku, drugom kidaju klipove i ubacuju u sepet. Napunjen sepet istresaju pored njive na kamaru. S njive ga zapregama odvoze kući i smještaju u štalu ili šupu. Kada otrgaju klipove, na redu je žetva kukuruske koja se veže u snopove i zapregom prevozi kući, stavlja u štale ili se sadije u koplje.
Kada obave žetvu kukuruske, trgači se povlače kućama. Poslije večere domaćin saziva komače. Kad bi komači bili u štali, stoka je bila povezana vani ispod krošnji voćki. Komači se u Bosni doživljavaju kao događaj i zabava radnog karaktera i gotovo uvijek budu navečer.
Tu bi se iz susjedstva sabiralo i staro i mlado, posjedalo oko kukuruza, moglo se zasjesti i na samu kamaru. Često bi bili i svirači pa bi se mladi tu zabavljali, zagledali, begenisali i nerijetko se tu dogodila ljubav.
Komači bi uz zabavu odvajali komušinu, okominu na jednu stranu klipove na drugu, a čeletke na treću. Okomane klipove su najčešće ubacivali u telešnjak, a čeletke u sepete. Jedni odnose komušinu koja se ostavlja stoki za zimu, a dobro bi poslužila i za obiteljeske postelje. Drugi prenose kukuruz i smještaju u duge i uske šaloše pokrivene šindrom kako bi se kukuruz što bolje osušio, ako nema šaloša onda na tavan.
Istodobno dok traju komači domaćica u povećem loncu skuha pronađene nezrele kukuruze pečenjke i u tepsiji ih donese, te dijeli redom svakom komaču. Tako uz običajne pjesme i zabavu koja traje dugo u noć završavaju komači.
U ta davna vremena nije bilo intreneta ( društvenih mreža), ljudi su više družili, poštivali i cijenili jedni druge.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Hot News