Udruga žena “Moderna” Zenica

By

Udruga žena koje se okupljaju na dobrovoljnoj bazi zaradi ostvarivanja programskih ciljeva Udruge, a sve u skladu s Ustavom i Zakonom BiH.

Osnovna programska orijentacija Udruge je:

razvitak pozitivnih odnosa među ljudima i sredstvima rada, suradnja s drugim sličnim Udrugama s ciljem postizanja željenih rezultata.

Ostali programski ciljevi su, prije svega:

 • obrazovanje žena o principima demokratskog odlučivanja, afirmacija žena i njihovog angažiranja u društvu
 • djelovanje na humanitarnom planu (pomoć stanovništvu, posebno starijim osobama, invalidima, hendikepiranim osobama i osobama sa posebnim potrebama)
 • pomoć pri obnovi objekata i stambenom zbrinjavanja lica kojima je pomoć potrebna, te informiranje građana o građanskim pravima kroz pravne savjete i pravnu pomoć
 • zdravstvena i psihosocijalna zaštita žena i obitelji
 • borba protiv nasilja nad ženama i djecom
 • zaštita prirode i životne sredine
 • poboljšanje kvaliteta življenja (infrastruktura)
 • djelovanje u oblasti obrazovanja, kulture i sporta
 • organiziranje stručnog osposobljavanja žena i stvaranje uvjeta za lakše upošljavanje žena
 • djelovanje u oblasti zaštite djece i mladih (borba protiv ovisnosti)
 • pomoć stanovništvu i u drugim sferama života

Dok članovi Udruženja imaju sljedeća prava i dužnosti:

 • da aktivno rade na ostvarivanju programskih ciljeva ·
 • da biraju i budu birani u organe Udruge
 • da budu pravodobno i točno informirani o radu organa Udruge

Organi Udruge su:

 1. Skupština Udruge s predsjednicom udruge na čelu:  Magdalena Perić Majstorović
 2. Upravni odbor
 3. Predsjednik Udruženja: Nela Veljača
 4. Tajnik Udruženja: Maja Gelić Horić
 5. Rizničar Udruženja: Donata Kelava

Izvori financiranja

Ova Udruga se u potpunosti financira iz:

 • dobrovoljnih priloga
 • donacija
 • članarine
 • te ostalih priloga u skladu sa Zakonom

Do sada je Udruga, za svog kratkog postojanja, organizirala nekoliko većih humanitarnih akcija, a posebice bi njezine članice izdvojile posjetu Domu za stare i iznemogle osobe Zenica, gdje su za prvi dan Uskrsa tekuće godine njegove štićenike obradovale uskršnjim jajima iz domaće radinosti, razgovorom i pjesmom, a u istom danu su uspjele obići i Dom za nezbrinutu djecu Zenica, te mališane iz Doma obradovati uskršnjim jajima koja su same priredile ali i malim poklonima – dar druge djece njihovog uzrasta iz Europe i svijeta, koji su nam darovani u prethodno organiziranoj akciji, posebno za ovu prigodu.

Isto tako, Udruga je akstivno sudjelovala u proslavi 200. Godina svećeničkog reda četvorice svećenika Župe Klopče (bivših i sadašnjih), a naša je Udruga potpomogla ovaj lijepi jubilej, osim dobrom atmosferom i čestitkama, i kolačima iz domaće radinosti koje se članice Udruge obilato darivale organizatoru proslave.

Želja i motiv naše Udruge je u narednim mjesecima; povezati se sa sličnim udrugama iz inozemstva, posebice preko naše brojne dijaspore, na čemu već aktivno radimo, te obezbjediti lijep broj dugoročnijih projekata iz domena zaštite i afirmacije prava žena i očuvanja kulturne baštine i tradicije ovoga kraja, te kroz njih povećati brojnost članstva Udruge, kao i njezin kvalitet kroz brojne radionice i tečajeve. Želimo biti glas modernih žena zeničkog kraja u svom zavičaju, zemlji, regiji i inozemstvu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Hot News