Duhovno promišljanje fra Dejana Međugorca uz drugu nedjelju Došašća

By

Druga nedjelja došašća, 6. 12. 2020.

Nema osobe koja bi htjela biti nesretna, ali mnogi nisu sretni kako bi htjeli pa čak i zaslužili biti. Traženju sreće i utjesi kad ona nije pronađena posvećeno je prvo čitanje iz Knjige proroka Izaije. Prorok iz iskustva ropstva govori o oslobođenju. Umjesto kralju koji ih je porazio gradit će put svome Bogu koji je toliko silan da ih može spasiti i zaštiti, Bogu koji je tako nježan poput pastira što skuplja, nosi u naručju i daje počinuti. Ali to nije poziv na mirenje sa sudbinom, nego na aktivnu utjehu.

Nije dosta plakati nad svojom nesrećom, nego se treba potruditi kako bi se ona u sreću pretvorila. Poticaj za to trebala bi biti svijest da to nije samo želja, nego obećanje Boga koji je nježan i dobar, mada ga u trenutcima tuge i nesreće takvim ne prepoznajemo. Upravo radi toga sveti Petar u drugom čitanju piše: Ne kasni… kako ga neki sporim smatraju… nego je strpljiv jer neće da tko propadne. S radošću započinje današnje evanđelje. Vrlo zanimljiva rečenica. Šest riječi pisanih velikim slovom: Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Čitavo evanđelje sadržano je u ovoj rečenici. Evanđelje, prevedeno na hrvatski, znači radosna vijest.

Radosna je vijest u tome da je Isus Krist, Pomazanik, od Boga poslani. I to ne samo poslani, nego sami Sin Božji, Bog. On je Bog silan koji spašava, Bog nježan koji skuplja i nosi u naručju. Onaj koga se čekalo došao je. Bez velikih riječi i možda drukčiji nego ga se očekivalo, ali koji čini ono što se očekivalo. Zato na pitanje o vlastitom identitetu Ivanu odgovara: slijepi vide, gluhi čuju, hromi hodaju, mrtvi ustaju… To je ono što naviješta glas u pustinji. Viče tamo gdje je već nestalo života, gdje je nestalo nade da može biti radosti. Zar tu i nije najpotrebniji?! Zato je toliko silan i privlačan da je grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci Tako preko Ivana iz Staroga dolazimo u Novi savez. Radi toga nam je opisana njegova odjeća i čime se hranio. Nema puno takvih slika u Svetom Pismu. Vrlo su rijetki. Ivanova odjeća je tipična za proroka. Takvu je nosio Ilija. On ispunjava proroštvo da će prije Mesije doći Ilija. Njegova hrana je ono što Bog daje u pustinji i upućuje na Boga koji je u pustinji hranio svoj narod i u pustinji sklopio savez s njim. Taj novi savez neće biti ze-maljski, nego duhovni. Ja vas krstim vodom, a on će Duhom Svetim.

Sjetimo se kako je Ivan krstio. Uranjao je cijeloga čovjeka u vodu. Voda bi ga cijelog zahvatila. Krštenje u Duhu Svetom jednako je. Duh zahvaća cijeli život, cjelovitu osobu, svako djelo i pokret, cijelo biće. Duh zahvaća toliko da se osoba više ne može od njega odvojiti pa ni ne zna drukčije živjeti nego do-nositi plodove Duha: ljubav, radost, prijateljstvo, suosjećanje, razumijevanje… Kao što voda čisti vanjštinu, Duh čisti nutrinu, da postane čista i odstrani sve ono što nije Božje. Govor o čišćenju upućuje nas na današnje drugo čitanje koje govori o počelima koja će se užarena raspasti, nebesa uminuti, a zemlja razotkriti. Sveti Petar uči da ne čekamo taj dan koji će se dogoditi u neko kalendarsko vrijeme niti neko novo nebo i zemlju koji nemaju veze s ovim sada, nego da nas Bog u svojoj strpljivosti s nama, poštujući našu slobodu, želi nove, neokaljane i besprijekorne. Ne želi u svoje kraljevstvo primiti dobre, a izbaciti loše, nego želi iz nas izbaciti ono što je loše, a pomoći i osnažiti ono što je dobro. Apostol naglašava da Bog očekuje našu suradnju u ostvarenju njegova Kraljevstva koje je s Kristom započelo, pospješujući njegov dolazak.

Za danas izabrana čitanja na vrlo lijep način oslikavaju dvostruku narav vremena došašća. Ono je vrijeme u kome se spremamo na spomen pro-slavu rođenja Isusa Krista u prošlosti i ostvarenje očekivanja izabranog naroda. Ali jednako tako, ono je vrijeme u kojemu se intenzivnije spremamo za Kristov dolazak u slavi. Stoga bi nam spomen na prošlost i nada u budućnost trebali biti poticaj da u sadašnjosti adventskoga vremena utješimo jedni druge darovima Duha Svetoga: mirom, ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem, nesebičnošću, darežljivošću… Bit će to najljepša priprava za proslavu radosti Božića kao i za Kristov dolazak u slavi.

You may also like

Hot News