Duhovno promišljanje fra Dejana Međugorca uz svetkovinu Svih svetih

By

Misna čitanja: Otk 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 Iv 3,1-3; Mt 5,1-12a

Na dan kada u jednome slavlju častimo zasluge svih svetih, kako smo čuli u uvodnoj molitvi prije prvog čitanja, a malo kasnije ćemo čuti da su to naše sestre i braća u slavi koji nas ohrabruju svojim zagovorom i primjerom, Crkva izabire evanđelje o Blaženstvima poručujući da je put svetosti upravo u življenju blaženstava.

Svecima se utječemo kada nam je teško, kada smo u potrebi i kada su nam blizi po svojim čudesnim djelima. No, djeluju pomalo daleki u nedohvatljivosti savršenosti. Divimo im se – i to je važno – ali mi sami možda sebi izgledamo da ne pripadamo njihovu društvu. A njima smo baš takvi najdraži, jer su prošli ‘moguću svetost’. Nju, nama moguću svetost, danas slavimo; moguću, jer nam je darovana. Baš su tim putem prošli veliki, opjevani i beskrajno slavljeni sveci. Moguća svetost je ona koja pretpostavlja Božju milost i koja očituje hrabrost napuštanja prostora prosječnosti, koja se odvaži zagaziti putem kojim se većina boji ići. Blaženstva su upućena ljudima siromašna srca koji se znaju radovati očiju zalivenih suzama; ljudima koji su sačuvali Bogom vođenu čežnju u borbi za pravednost; ljudima koji vide grubost koja im se nanosi, a žive blagost i opraštaju, tako da drugi žele obraćenje. Baš nam ti ljudi danas ponavljaju da svetost nije nešto što se treba postići s osjećajem mučnine, nego otajstvo koje se prihvaća u radosti Sveci nisu bili savršeni jer kršćanska se svetost uopće ne sastoji u savršenosti.

Naime, jedini tko je savršen jest Isus Krist, jest sam Trojedini Bog. Kako je to opet sjajno uvidio sv. Grgur iz Nisse, kršćanska se savršenost sastoji u stalnoj mijeni, u stalnome rastu prema boljem, gdje postajemo sve više božanska bića u Isusu Kristu. Dakle, ono po čemu se razlikuju sveti i prosječni kršćani nije u tome što bi sveci bili savršeni, a prosječni nesavršeni. Uostalom, pogledamo li živote svetaca, oni uopće nisu bili svjesni da su savršeni. Štoviše, bili su svjesni da su veliki grješnici. Ne, nije u tome razlika. Razlika je u tome što se sveci nisu mirili sa svojim stanjem, nego upravo zato što su se „u Kristu“ – a to znači prožeti njime, njegovom ljubavlju i dobrotom – trudili stalno biti više Kristovi, neprestance se mijenjati, rasti u Isusu Kristu Blaženstva i njihova vrijednost, slika svetosti i sreće koju oni nude, posebice je znakovita i važna u današnje vrijeme u kojem se čini da mjerila života i uspjeha stoje u potpunoj suprotnosti s blaženstvima. A ona i u ovim vremenima krize mogu biti izazov drugačijega životnog puta koji omogućuje kršćanima da budu kvasac novoga i pravednijega društva, ali i da budu sretni živeći dar vjere izloženi suprotnostima i nevoljima. Upravo jer živi od pogleda unaprijed, iščekujući Kraljevstvo Božje, Crkva slavi svetkovinu Svih Svetih. Slaveći ovu svetkovinu Crkva priznaje da je život osoba koje su se predale Kristu i s njim se povezle na mnoštvo načina i kroz različito djelovanje u povijesti, važan za cijelu Crkvu. Njihov je život jedan od stupova Crkve, autentično svjedočenje i tumačenje Pisma. Ukazuje i na ono što čeka one koji s Kristom nose teret svakodnevice i koji u Kristu nalaze izvor vjere, nade i ljubavi koja ih osposobljava da budu svjedoci i navjestitelji Radosne vijesti, kao i na ono što uživaju oni koji su prepoznali Krista kao Spasitelja i Gospodina u svim ljudima potrebnima pomoći i nade. Svi Sveti su svetkovina nade koja hrani vjeru i ljubav sviješću da životi onih koji druguju s Kristom imaju svoju puninu u novom zajedništva s nebeskim Ocem.

Danas slavimo one poznate i manje poznate ljude koji su krenuli putem Isusova mentaliteta, koji se nisu obazirali na sigurnosti ovoga svijeta, a oslanjali su se na Boga. Neka nam Gospodin pomogne da i mi krenemo tim teškim putem, ali putem na kojem jedino možemo biti ljudi. Neka nam pomogne da se i mi nađemo među onima koji, prema Otkrivenju, stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine. Neka nam pomogne da, premda ponekad valja proći kroz nevolju, uvijek budemo zagledani u Krista koji nas očekuje s tolikima koji su nam na tom putu prethodili. Neka u nama bude uvijek prisutna žudnja da se pridružimo tom slavnom nizu svetih te da, riječima Prve Ivanove poslanice, budemo slični Bogu i da ga gledamo kao što jest. Današnja svetkovina u nama budi i hrani tu nadu.

You may also like

Hot News