ŽUPNA PRIOPĆENJA ŽUPE ČAJDRAŠ- broj 3

By

26. NEDJELJA KROZ GODINU                                                                                              27. RUJNA 2015.

U tjednu pred nama slavimo :

29. rujna Sv. Mihael, Gabriel i Rafael, arkanđeli, blagdan

30.rujna Sv. Jeronim, prezbiter i c.nč

1. listopada Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica

listopada Sv. Anđeli Čuvari; prvi petak u mjesecu: Ispovijed u 16.30, Sveta Misa i klanjanje Presvetom

3.listopada Prva subota, molitva za duhovna zvanja, Sveta Misa za sve učenike u 11.00h

UPIS NA ŽUPNI VJERONAUK BIT ĆE POSLIJE SVETE MISE

***SVETA MISA ZAHVALNICA NA GROBLJU SVETI MARKO BIT ĆE 11.listopada u 11.00h***

Hodočašće u Mariju Bistricu, 10. listopada, tko želi poći neka se javi župniku do 8. listopada.

MISE KROZ TJEDAN:

PONEDJELJAK: NA NAKANU U 8.00

UTORAK : + MARIJA, STJEPAN I DRAGUTIN ČALIĆ U 8.00

SRIJEDA: GOSPI BRZE POMOĆI U 8.00

PETAK: + FRANJO, ANTO, ILIJA I PERO ŠAFRADIN U 17.00

Slijedeća nedjelja je 27. nedjelja kroz godinu, a Svete Mise će biti u 8.00 za pokojne Jozo,Kata, Žarko Krezić u 8.00, a u 11.00 za narod

You may also like

Hot News