Devetnica svetom Ivanu Pavlu II. – neka vam donese brojne milosti

By

Devetnica sv. Ivanu Pavlu II. doista je vrlo učinkovita ako se čvrsto vjeruje. Moli se kako bismo nadišli trenutke trpljenja, bolesti, tjeskobe; kako bismo bili prosvijetljeni u najtežim odlukama ili kako bismo zahvalili za već primljene milosti.

Ova devetnica može se moliti devet uzastopnih dana, počevši od 13.
listopada ili bilo kojega drugog dana u godini. Moli se s namjerom
izražavanja pobožnosti sv. Ivanu Pavlu II., za određenu milost od
Gospodina po njegovu zagovoru ili kako bismo zahvalili za već primljene
milosti.

Jedini traženi uvjet kako bi ova devetnica bila “važeća”
jest da se moli bez prestanka devet uzastopnih dana. (Ako se jedan dan
preskoči, potrebno ju je započeti iznova; ne zbog toga što je riječ o
magijskoj formuli, nego kako bismo se vježbali u postojanosti i
vjernosti u molitvi.)

Mali savjet 

Kako uči sveta
majka Crkva, duhovni život i vježbe pobožnosti usko su povezani sa
sakramentalnim životom te su to učinkovitije i plodonosnije što više
odgovaraju milosti Gospodnjoj. Stoga je za vrijeme devetnice poželjno
primiti sakrament pomirenja i pokore (ispovjediti se) kako bi se od Boga
zadobilo oproštenje vlastitih grijeha: poželjno je i svakodnevno
sudjelovanje u svetoj misi (ako je moguće) i primanje svete pričesti,
izvora i vrhunca svega kršćanskog života.

Devetnica sv. Ivanu
Pavlu II. doista je vrlo učinkovita ako se čvrsto vjeruje. Moli se kako
bismo nadišli trenutke trpljenja, bolesti, tjeskobe, moralne propasti,
obiteljskih nesreća; kako bismo bili prosvijetljeni u najtežim odlukama
koje treba donijeti; kako bismo bili ozdravljeni, utješeni te kako bismo
mogli zatražiti pomoć u velikim i malim poteškoćama svakoga dana; ali
također se moli kako bismo zahvalili za neizmjerne milosti koje
neprestano primamo od Gospodina.

Devetnica sv. Papi Ivanu Pavlu II.

1. dan – LJUBAV

Bože,
bogat milosrđem, koji si pozvao svetog papu Ivana Pavla II. da vodi
Tvoju Crkvu, udijeli nam da s povjerenjem otvorimo svoja srca
spasonosnoj milosti Krista, jedinom otkupitelju čovjeka.

S
povjerenjem tražimo da kruna koju je stekao neumorni svjedok i apostol
Tvoje milosti, sveti Ivan Pavao II., posluži i nama, da možemo uživati
njegov zagovor u nebu, i molimo te da nas uslišiš u ovoj potrebi … Po
Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

2. dan – ISTINA

Majko…
u ovom važnom trenutku s posebnom pažnjom slušamo tvoje riječi:
“Učinite sve što vam moj sin kaže.” Želimo odgovoriti na tvoje riječi
svim srcem. Želimo činiti što nam tvoj sin kaže, jer On ima riječi
života vječnoga.

Pouzdajemo se i molimo da nam sveti papa Ivan
Pavao II., kojega uzimamo kao zaštitnika nove evangelizacije, po svom
zagovoru isprosi i udijeli milost koju iskrena srca tražimo … Po Kristu
Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

3. dan – ČOVJEK

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju Tebi i posvete spasenju svoje braće!
Ti koji si uistinu prisutan u Blagoslovljenom sakramentu, udijeli svoje blagoslove obilno svim ljudima.

Iskreno
molimo da sveti Ivan Pavao II., dobri pastir i neumorni branitelj
ljudskog dostojanstva, bude posrednik u nebu za izgubljene duše. Po
njegovu zagovoru neka nam Bog podari ovo što molimo … Po Kristu
Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

4. dan – OBITELJ

Bože,
Ti si Stvoritelj. Ti si dobar i Tvoja milost nema granica. Tebi uzdižu
zahvalu sva stvorenja. Bože, ti si nam dao zakon nutrine po kojem moramo
živjeti. Vršiti Tvoju volju naš je zadatak. Slijediti Tvoje putove put
je kako bismo upoznali mir u srcu.

Tebi iskazujemo poštovanje.
Vodi nas na svim putovima kojima prolazimo na Zemlji. Oslobodi nas svog
zla koje odvlači naše srce od Tvoje volje. Ne dozvoli nam da odlutamo od
Tebe.

Daruj ljubav osnaženu slavom sakramenta braka, neka postane jača od svih slabosti i iskušenja kroz koje obitelji prolaze.
Zagovorom Svete nazaretske obitelji daruj Crkvi da plodonosno nosi
svijetom poslanje u obitelji i kroz obitelji. To tražimo od Tebe, koji
si život, istina i ljubav sa Sinom i Duhom Svetim. Amen.

Molimo ponizno da po zagovoru svetog pape Ivana Pavla II. možemo biti ojačani milošću … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

5. dan – MLADI

Milosna
Ljubavi, mi molimo Tebe, ne izostaj! Milosna ljubavi, budi
neumorna! Budi uvijek veća od svakog zla u čovjeku i u svijetu. Budi
veća od zla koje se uvećalo u našem stoljeću i u našoj generaciji! Budi
snažnija sa snagom raspetog Krista!

Molimo Te za naše mlade koji
imaju poteškoće, koji su zarobljeni slijepim željama i varljivom
ljubavi. Neka sveti Ivan Pavao II., koji je tražio mlade i uzajamno ih
volio, bude njihov zaštitnik i zagovornik, i da nam izmoli ovu milost. …
Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

6. dan – GRIJEH

Bolesni,
stari, hendikepirani i umirući, uče nas da je slabost stvaralački dio
ljudskog življenja i da se trpljenje može prihvatiti bez gubitka
digniteta. Bez prisutnosti ovih ljudi u našoj sredini, došli bismo u
napast da gledamo na zdravlje, snagu i moć kao jedine vrijednosti u
životu.
No, mudrost Kristova i njegova moć vidljivi su u slabosti onih koji dijele Njegovu patnju, trpljenje.

Neka
Bog blagoslovi i pomogne onima koji trpe i neka Isus Krist, Spasitelj
svijeta i izlječitelj bolesnih, upali svoje Svjetlo da zasvijetli kroz
ljudsku slabost kao zvijezda vodilja nama i cijelom čovječanstvu.

Molimo po njegovu zagovoru posebnu milost … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

7. dan – MILOSRĐE

Oče,
ti si ljubav i život. Po Tvome sinu Isusu Kristu, rođenom od žene,
začetom po Duhu Svetom, izvoru božanske dobrote, daruj da svaka obitelj
na zemlji ima generacije koje predstavljaju istinsko svetište života i
ljubavi.

Daruj slavu koja će predvoditi misli i djela muževa i
žena za dobro njihovih obitelji i svih obitelji svijeta. Daruj mladima
da u obiteljima pronađu podršku za svoje ljudsko dostojanstvo i za rast u
istini i ljubavi.

Marijo, Majko milosrđa, daj da naša nada nikada
ne prestane. Vjerujemo da ćemo svoju nadu staviti u Tvoga sina, našega
Otkupitelja, koji uvijek živi i ostaje s nama.

Sveta Faustino,
svetice Božjeg milosrđa, tebe također molimo da nam budeš na pomoći. I
mi želimo pogledati hrabro u lice božanskog Otkupitelja s riječi:
“Isuse, uzdam se u Tebe, danas i zauvijek.”

Milosrđe Božje, proslavi se u ovoj mojoj potrebi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

8. dan – MARIJA

O
Marijo… Neka naše uši neprestano slušaju kristalno jasno tvoj majčinski
glas: “Učinite sve što vam moj Sin kaže.” Daj nam snage da ustrajemo uz
Krista.

Pomozi nam, Majko Crkve, da izgrađujemo Njegovo Mistično
Tijelo živeći životom koji nam je On sam dao iz svoje punine, koji je
božanski i ljudski.

Iskrena srca zahvaljujemo za svetog papu Ivana
Pavla II., koji je potpuno bio posvećen tebi, Marijo, vjerno ti služio i
do kraja ispunjavao svoju apostolsku misiju.

Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.

Molimo za milost … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije

9. dan – EUHARISTIJA

O
Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za tvoju iskupljujuću žrtvu, jedinu
ljudsku nadu! O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za Euharistiju koju
si ustanovio kako bismo mi doista susreli Tvoju braću, kroz stoljeća!

Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju Tebi i posvete spasenju svoje braće!

Molimo
Gospodina našega da na naše skromno služenje braći i sestrama gleda s
ljubavlju. Neka nam kroz zagovor svetog pape Ivana Pavla II. podari
uslišanje naših molitvi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

Litanije Ivanu Pavlu II.

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveti Ivane Pavle II., moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., Veliki Papa, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., namjesniče Kristov na zemlji, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., koji si uveo kršćanstvo u treće tisućljeće, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku „Totus Tuus”, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju svete krunice, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., hodočasniče u marijanska svetišta, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., marljivi apostole, moli za nas!
Sv. l. Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole Euharistije, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole bolesnika, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., učitelju istine, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., prijatelju malenih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., prijatelju mladih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., neustrašivi proroče, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., neumorni putniče, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., uzore kršćanima, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., uzore umiranja, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., primjeru svetosti, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., veliki u trpljenju, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas, sveti Ivane Pavle II., da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo
se! Bože, koji si svetog papu Ivana Pavla II. postavio za Pastira svoje
Crkve, daruj nam da po njegovu zagovoru hrabro ispovijedamo svoju
vjeru, ljubimo Crkvu katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci
Crkve te da jednom po njegovu zagovoru dospijemo u Kraljevstvo nebesko.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.Rastimougospodinu.com | Bitno.net

You may also like

Hot News