Duhovno promišljanje uz četvrtu uskrsnu nedjelju fra Dejana Međugorca

By

Dragi čitatelji portala Kockice od danas vam svake nedjelje donosimo duhovno promišljanje autora fra Dejana Međugorca. Fra dejan je rođen u Čajdrašu, a životni put ga odnio u Knin, gdje se zaredio i diplomirao na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Fra Dejan je trenutno kapelan u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Berlinu.

Četvrta uskrsna nedjelja (Nedjelja Dobrog Pastira), 3. 5. 2020.

Misna čitanja: Dj 2, 14a.36-41, Ps 23, 1-6, 1Pt 2, 20b-25, Iv 10, 1-10

Današnja četvrta uskrsna nedjelja poznata je i kao Nedjelja Dobrog Pastira. Još u Starom zavjetu na mnogo mjesta nalazimo opis odnosa izabranog naroda s Bogom predočen u slici stada i pastira: „On je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.“ (Ps 95, 7), zatim i slika Božje pastirske brige za svoj narod: „Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.“

Svetopisamski tekstovi ove nedjelje donose nam sliku Isusa, kao pastira. Psalam 23 „Gospodin je pastir moj“ drevna je liturgijska pjesma kojom su novokrštenici u vazmenome bdijenju nakon krštenja, izricali radost spašenosti. Ponegdje je ta starozavjetna molitva bila toliko ukorijenjena u kršćanskoj zajednici da su je pripravnici za krštenje učili napamet, zajedno s molitvom Oče naš. Krštenik znade da je pod zaštitom Krista, Dobroga pastira, te se ne boji ni sjene smrti, pun pouzdanja da će jednom prebivati „u domu Gospodnjem“.

U Poslanici svetoga Petra, apostola, vidimo da smo po Kristovoj smrti i uskrsnuću privedeni k njemu, čuvaru i pastiru naših duša. U evanđelju Isus za sebe kaže da je „vrata ovcama“ koji poziva, izvodi i predvodi svoje ovce jer poznaju njegov glas i slijede njegov put jer njegov glas vodi sigurnim putem. Usprkos brojnim usputnim ponudama i stranputicama, raznim glasovima i zaglušujućoj buci svijeta onaj tko sluša njegov glas, nego će stići do punine i izobilja života. „Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.“ (Iv 10,10). To je veliko Isusovo obećanje: dati život u izobilju. U čemu se sastoji život? Kada i gdje imamo „život u izobilju“?

Isus obećava da će ovcama pokazati „pašu“ – ono od čega će živjeti, da će ih uistinu odvesti na izvore života. Ovdje možemo osluhnuti i riječi današnjeg Psalma 23: „Na poljanama zelenim on mi daje odmora.“ Znamo od čega žive ovce. No, od čega živi čovjek? Čovjek živi od istine i od toga da je voljen. Potreban mu je Bog, Bog koji mu postaje bliskim i koji mu tumači smisao života, pokazujući mu tako put života. Isus, utjelovljena Božja riječ, nije samo pastir, nego je i hrana, njegova „paša“.

On daruje život, dajući sama sebe, on koji je Put, Istina i Život. (usp. Benedikt XVI, Isus iz Nazareta, 287.) Ova četvrta uskrsna nedjelja slavi se i kao Dan svećeničkih i redovničkih zvanja. Sam Isus Krist na Posljednjoj je večeri, uz sakrament euharistije, ustanovio i sakrament svetoga reda, da u svim vremenima nastavi njegovo djelo.

Molimo Gospodina da pošalje pastire u svoje stado, da pošalje dostojne svećenike u svoju Crkvu. I da svi oni koje je Gospodin već pozvao u svoju službu, vjerno i ustrajno slijede njegov poziv te da vjerno, predano i odgovorno vrše povjerenu im zadaću po primjeru Isusa Krista, Dobrog Pastira. Pastirima svoje Crkve i svima koje je pozvao u svoju službu, neka Gospodin udijeli mudrost, strpljivost i jakost da promiču njegovu slavu, da prošire u srcima ljudi njegovo kraljevstvo i privedu povjerene im duše vječnom životu. Amen.

You may also like

Hot News