Mini portret župnika Župe Srca Isusova, Čajdraš, Zenica

By

Ilija Karlović – svećenik Vrhbosanske Nadbiskupije, rođen  01. 01. 1959. g. u Pećniku kod Modriče.

Osnovnu školu završio u Pećniku i Modriči, a sjemenište u Dubrovniku od 1974. do 1978.

Bogosloviju završio u Sarajevu 1985.godine, a iste te godine je i zaređen za svećenika.

Nakon toga, nepunu godinu dana je vršio službu kapelana u Travniku, da bi od 1986. do 1996.god. bio župnik župe Zaton Doli (Dubrovačka biskupija) kao vrhbosanski svećenik na posudbi i ispomoći u dubrovačkoj biskupiji.

1997.godine je  imenovan privremenim župnikom  u župi Breza, gdje je i ostao do 2001.godine. Iste te, 2001 godine biva imenovan župnikom  župe Teslić, sa zadaćom ponovne izgradnje, u ratu namjerno srušene župne crkve. Uz Božju pomoć i zagovor Sv. Josipa zajedno sa župljanima povratnicima, uspjeva u tom zadatku,  a u Tesliću ostaje do 2010 godine.  Iste te, 2010. godine, biva imenovan župnikom župe Zenica-Čajdraš u kojoj se i danas nalazi i djeluje.

Sa župnikom velečasnim Karlovićem smo razgovarali u njegovom radnom prostoru u Župi Čajdraš, 13. Rujna 2013, gdje je ekipu PORTALA rado primio i strpljivo odgovarao na pitanja sve do pred samu večernju Sv. Misu koju je potom otišao služiti.

PORTAL: Velečasni Karlović, kažite nam, molimo Vas, par riječi o Vašoj sadašnjoj župi Čajdraš i starosnom sastavu njezinih župljana?

Pa gledajte, riječ je o seoskoj župi s nekih 530 župljana, od kojih je ipak lijep broj mladih do 35 godina s obzirom na razinu negativne migracije prethodnih godina. Mladih do 35 godina života je oko 100 u ovoj zeničkoj župi i moram Vam reći da je izražen trend ostanka novih, mladih obitelji koje se osnivaju i ostaju živjeti u župi Čajdraš.

PORTAL: Koji su to glavni izazovi s kojima se suočavaju Vaši župljani i Vi s njima?

Kako je ovdje, ipak, riječ o relativno maloj i seoskoj župi, moram istaći da su prvenstveni problemi s kojim se susreću župljani: nezaposlenost, te posvemašnja pasivnost, relativna površnost, malodušnsot i nezainteresiranost mladih za bilo kakve aktivnosti (osim rijetkih sportskih). Razlog tome su, vjerujem, svakodnevna borba za golu egzistenciju njihovih roditelja, pa traume iz rata koje su, također, prisutne kod starijih, a što se negativno odražava i na mlade.

Pored toga,  mladi su, kao i njihovi vršnjaci diljem planete, izloženi velikom negativnom medijskom utjecaju u svojoj svakodnevnici (mediji dosta loše utječu na mlade, a dostupnost svih vrsta informacija putem interneta, bez selekcije i bez napora – udaljenost dva klika od svih poroka modernog doba) i s tim se neadekvatno nose, jer ih često ni stariji u nedostatku kvalitetno posvećenog vremena, niti razumiju, niti ih mogu uputiti u štetnost pojedinih utjecaja. Tu je još, mora se istaći, relikt komunističkog vremena u smislu nedovoljnog poštivanja pravih, duhovnih, vrijednosti i preokupiranost materijalnim.

PORTAL: Na koje načine, po Vašem mišljenju, se moguće boriti i izboriti s ovim izazovima?

Neophodno je naći način i aktivirati mlade, probuditi ih i usmjeriti ih na pravi put, put vjere i trajnih moralnih i duhovnih vrijednosti. Vjera treba im treba postati i ostati  kamen temeljac, oslonac kroz život.

No, s druge strane, ne smije se ostati samo na aktivizmu mladih, nego je neophodno omogućiti i duhovnu preobrazbu cijele te generacije, ali i njihovih starijih.

Iznenađujuće je to da veliki broj mladih, pored svih problema s kojima se suočavaju, zapravo ne odlazi iz Čajdraža, nego uglavnom ostaju u rodnom mjestu. Baš tu činjenicu moramo iskoristiti i na njihovom buđenju i pozitivnom aktiviranju učiniti da se ova župa potpuno duhovno i brojčano obnovi.

Evo, mi smo pokrenuli i uvježbali krasan zbor koji svojim pjevanjem uveličava svete mise u našoj župi, no moram istaći da ga čine mahom stariji župljani, dok je mlade vrlo teško animirati, privući i uključiti u ove aktivnosti.

Jednostavno, oni nemaju tih svojih vođa koji će cijelo jedno društvo okrenuti u smjeru crkve i duhovne obnove, pa onda i daljnjeg jednog društveno korisnog aktivizma za dobro cijele svoje župne zajednice, Hrvata katolika u ovom gradu i grada u cjelini.

No, ne želim vjerovati da će tako biti stalno, naprotiv; silno ih želim probuditi za razne vrste pozitivnih duhovnih i društvenih aktivnosti.

Možda, evo, i aktivnosti Vaše Udruge Mladih „Nova Nada“ doprinese njihovu buđenju i aktiviranju!?

PORTAL: Pored aktivnosti Vašeg župnog zbora, na kojim još župnim aktivnostima svakodnevno radite i sprema li se u Vašoj župi neki skorašnji veći događaj?

Da, u župi je aktivan vjeronauk za djecu, osnovnoškolce, a mogu Vam reći da ćemo sljedeće godine 2014., biti domaćini i Svetog sakramenta Krizme svih zeničkih župa.

To je nešto čemu se silno radujemo i već sada pomalo spremamo.

Također, u prostorijama župe imamo stolni tenis koji je svakodnevno okupljalište mnogih mladih koji tu u sportskom duhu provode vrijeme, ali i da se mladi svaku večer skupljaju u crkvenom dvorištu koja im je neka vrsta središta zbivanja u našem selu/naselju i da se tu, ipak, lijepo druže.

PORTAL: Želite li nešto za kraj poručiti Vašim župljanima i nama ostalima?

Da želim. Zapravo bih želio reći da se moramo opet vratiti dragome Bogu i u središte svega u našim životima opet postaviti Isusa Krista, našeg Spasitelja i Otkupitelja, jer bez njega nam je sve uzaludno. Nismo  ni svjesni koliko smo često svi mi „ okrenuti Bogu leđima, a ne licem“ i kako to moramo mijenjati da bi nam moglo postati bolje; „ Okrenimo se licem Bogu, dragi prijatelji, a ne leđima i tražimo ga budno u našim životima“.

U žaru posvećenosti borbi za materijalna dobra i društveni uspjeh, prečesto zaboravljamo na naše duše i na to kako je njima. Nije ni čudo da se onda događaju lomovi u ljudima i brakovima, ali i kod ne tako dramatičnih situacija; jedna posvemašnja bezvoljnost i apatija. Tu bih se vratio često ponavljanim riječima našega pape: „ Nada se ne smije izgubiti, to je jedini spas u današnjim okolnostima. Kako vratiti nadu ljudima? Vratiti je možemo samo kroz vjeru u Boga!“. Dakle, vratimo se našem izvoru, vratimo se Bogu, a On će sve preokrenuti na dobro.

You may also like

Hot News