Predstavljene knjige kronika kardinala Vinka Puljića

By

Kronika
kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa Vrhbosanske nadbiskupije, koju su,
ukoričenu u tri knjige, priredili Bojan Ivešić i Franjo Marić,
predstavljena je 22. ožujka u Dvorani Vijenac Nadbiskupijskoga
pastoralnog instituta u Zagrebu.

Djelo kronološki prati
svakodnevicu kardinala Vinka Puljića, tj. 25 godina njegove biskupske
službe, od imenovanja 1991. pastirom Vrhbosanske nadbiskupije do 2016.
„Ova Kronika je specifična jer govori o posebnom vremenu koje će se
trebati proučavati, vremenu koje je ostavilo duboke tragove i negativne u
zemlji BiH, ali i pokazalo hrabrost onih koji su i u ta teška vremena
vjerovali, nadali se i svjedočili ljubav. To je upravo bio kardinal
Vinko Puljić“, naglasio je zagrebački nadbiskup Josip kard. Bozanićdodavši da će, kako vrijeme bude prolazilo, ova knjiga imati sve veću važnost.

„Poput dokumentarnoga filma ili verbaliziranih fotografija knjiga svakodnevno i u stopu prati osobe i događaje“, istaknuo je mons. Tomo Vukšić,
vojni biskup u BiH. Ovi svesci, dodao je, zaista jesu kronika koja
prati sarajevskoga nadbiskupa Vinka kard. Puljića, ali ju nije pisao on,
nego upravo njegovi brojni suradnici, najčešće njegovi tajnici. „Ovo je
informativni mozaik, složen od likova i elemenata, koje glavni
protagonist vrlo često nije mogao birati. Stoga vrijednost ovakvih djela
treba prosuđivati prvenstveno po istinitosti podataka i dosljednosti
izvještaja“, napomenuo je biskup Vukšić.

A kad se radi o kardinalu Puljiću, biskup Vukšić smatra da ne manjka
zanimljivih akcija, putovanja, susreta i osoba s područja Crkve i
politike, kulture i gospodarstva, školstva i odgoja, dušobrižništva i
duhovnosti, lokalnog i dalekog, balkanskog i svjetskog, ratnog i
mirnodopskog, dijaloga i suradnje.

„Ovo je, prije svega i najkraće rečeno, kronika o katoličkom pastiru
duša, kojemu je Providnost pripustila brojne i teške kušnje, boli i
utjehe, suze i brige, ali i mnoge milosti i blagoslove. Odnosno, on
susreće i putuje, govori i predlaže, ima otvorena vrata, da propovijeda i
svjedoči kršćansku nadu. To mu je istodobno i poslanje, i čast, i
služba i križ“, naveo je biskup Vukšić.

Recenzent o. Slavko Slišković,
provincijal Hrvatske dominikanske provincije, kazao je da Kronika prati
kardinala Puljića kroz njegove svakodnevne duhovne i svjetovne
aktivnosti, kontakte i situacije bez pokušaja njihove valorizacije,
smatrajući da bi današnji čitatelji mogli čak biti iznenađeni nekima od
susreta ili događaja u kojima je vrhbosanski nadbiskup sudjelovao.

„Ponekad se zapisivalo nakon pješačenja pod paljbom metaka, vožnje
kroz noć i planine s ugašenim svjetlima, prijevoza vojnim transporterima
ili u uvjetima života bez struje i vode. Drugi puta je to pogled iz
Vječnog Grada u kojemu prvi puta jedan sin Bosne i Hercegovine bira
Petrova nasljednika. Kroniku ne čine samo one stvari koje su se
dogodile, nego i one koje su planirane, a zbog različitih okolnosti nisu
bile provedive, poput dolaska pape Ivana Pavla II. u
Sarajevo 1994. U takvim uvjetima nije bilo jednostavno pisati, pa su si
oni koji bilježe ponekad davali oduška kroz dozu žalosti i nesigurnosti,
ali puno češće s nadom i profinjenim humorom kao znakom neutrnute
duhovne snage i ljudskosti u često neljudskim uvjetima“, istaknuo je o.
Slavko.

Čak iznenađuje, nastavio je provincijal Slišković, kako kardinal i u
najtežim situacijama ne dopušta da bude izoliran i isključen iz svijeta,
nego svojim pristupom stvarnosti svjedoči o potrebi vjere, nade i
ljubavi upravo tada kad ih najmanje ima. „S druge strane, zadivljujuća
je njegova jednostavnost u susretu s prijelomnim događajima i osobama“,
dodao je o. Slavko. On smatra da ovo djelo može biti dobar izvor budućih
istraživačkih radova, a povjesničarima će znatno olakšati razumijevanje
prošlosti na prostoru Vrhbosanske nadbiskupije. To je, kako je nadodao,
svojevrstan dnevnik sazrijevanja u konkretnim životnim provjerama koje
su nerijetko bile odlučujuće kako za samog kardinala, tako i za Crkvu i
narod kojima pripada.

Pojašnjavajući naslove triju svezaka prema trima teološkim
krjepostima iz svog biskupskog grba, kardinal Puljić je i ovom prigodom
istaknuo da je Gospa obilježila njegov život. „O Marijo, blago Tebi jer si povjerovala – iz te vjere izvire nada i snaga ljubavi“, napomenuo je.

Prvi svezak naslovljen Vjera obuhvaća razdoblje od 1991. do 1999. U tom su razdoblju kroniku vodili Mato Zovkić, Ivo Tomašević, Franjo Tomašević i Josip Grubišić. Vremenu od 2000. do 2009. posvećen je drugi svezak pod naslovom Nada, a plod je kroničara Josipa Grubišića, Željka Marića, Dubravka Turalije, Josipa Tadića, Dragana Jurića, Josipa Kneževića i Olivera Jurišića. Ljubav je naslov trećeg sveska koji prati vrijeme od 2010. do 2016. Kroniku su vodili Oliver Jurišić, Davor Topić, Slaviša Stavnjak, Branko Jurić i Bojan Ivešić.
Na kraju svakog sveska nalazi se kazalo osoba i naselja, a tekst je
oplemenjen s više slikovnih priloga koji omogućuju njegovo bolje
razumijevanje. Tri sveska Kronike objavio je Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije 2018. u Sarajevu.

KT / IKA

You may also like

Hot News