Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa – obitelj prema Božjoj mjeri

By

Blagdan Svete obitelji Isusa, Marije i Josipa uvijek je
prigoda i poticaj svakoj vjerničkoj obitelji. Prigoda da preispita svoj
obiteljski status i svoje stanje.

Ali i poticaj da se sve više suobličuju ovoj model obitelji koja je
Božji dar svim vjernicima i njihovim obiteljima u kojoj mogu i trebaju
tražiti pomoć i zagovor za svoj život.

Ovo je danas neophodnije više nego ikada, jer danas više nego ikad
prije postoje društvene strukture koje, umjesto da skrbe za obitelji u
vlastitom društvu, odbacuju takvu skrb i traže načina nagrizati obitelj i
umanjivati njezinu ulogu i značenje.

Ne samo da su nekad bezbožni vlastodršci, kako smo čuli u Evanđelju,
radili o glavi Svete obitelji, što bi se moglo opravdati njihovom borbom
protiv svetoga, nego se danas u suvremenom društvu vlastodršci bore i
protiv onog sasvim naravnog statusa obitelji koji je utkan u temelje
svakog društva, to jest samog života.

Danas u društvu postoje i pokušavaju se nametnuti mnogi surogati
obitelji, razni oblici zajedništva muškarca i žene kojima se ne stvara
obitelj i u kojima se ne dopušta pristup Bogu, te ne samo da se događa
borba protiv onog što je sveto i Božje, nego je obitelj ugrožena i u
onom njezinom prirodnom značenju i smislu.

No Sveta obitelj svjedoči upravo o potrebi da se životno zajedništvo
muškarca i žene pretvori upravo u obitelj, zajednicu koja se nadahnjuje
na Božjem idealu.

U istinskoj obitelji događa se neponovljivo zajedništvo u kojem pojedinac pronalazi svoju čvrstu zaštitu, a društvo svoj temelj.

Ne bi se stoga smjelo dogoditi da pojedinci i društvo rade protiv ove
zajednice, nego da rade na njezinu učvršćenju, kao što je i Bog radio
cijelu povijest spasenja dok na posljetku nije poslao i svoga Sina da on
bude konačni zaglavni kamen svake obitelji.

Upravo zato jer svijet degradira i reducira ovu uzvišenu stvarnost,
jer joj osporava božanske temelje, jer u njoj ne promatra Božji plan
niti je podržava sukladno tom Božjem planu, Bog nam je zato dao Svetu
obitelj kako bi nam ona još jednom, još jasnije i uzvišenije
posvjedočila što je istinska obitelj i kako se ona odnosi prema Bogu i
njegovu planu.

Upravo zato Bog koji dolazi na zemlju nije htio biti bez obitelji, to
jest, jer je želio živjeti ljudski život poput svakog čovjeka, nije ni
mogao.

Stoga nam i njegov stav prema obitelji pomaže da izgradimo sukladno
njegovu i svoj stav. Ako je Bog poštivao obitelj da ju je predvidio kao
najprikladnije mjesto rađanja i odrastanja ljudskog života, onda je
sasvim logično da se i ljudi potrude  odgovoriti na taj plan i da svoje
obitelji izgrađuju sukladno tom planu, a ne da u obiteljima žive
stihijski, kao da kvalitetan obiteljski život može postojati sam od
sebe, snagom ljudske naravi, bez suobličavanja Božjem planu, volju i
riječi.

Ako je Bog htio da i njegov Sin živi u ljudskoj obitelji, onda bi
svaka obitelj po tome trebala postati svjesna svoje svetosti, to jest
ozračja koje je Bog htio da bude sveto. Zato je htio da obitelj
ispunjava svoju svetu zadaću, to jest da se izgrađuje po mjeri Boga.

Upravo takvo je bilo svjedočanstvo Svete obitelji, koja je doista
bila obitelj po Božjoj mjeru, jer joj je tu mjeru odredio utjelovljeni
Božji Sin. Marija je kao čista djevica sebe Bogu posvetila kako bi mogla
primiti u svoje srce Božjeg Sina, te je njezino biće uistinu bilo
posvećeno po Božjoj mjeri.

A isto tako i sveti Josip pravednik, koji je iščekivao opravdanje
svoga naroda snagom Božjom, potpuno se podložio Božjem planu, te je i
sam bio čovjek po Božjoj mjeri, kako bi svoj dom stavio na raspolaganje
Božjem Sinu, te je tako njihova obitelj bila izgrađena po onoj
autentičnoj dimenziji koju Bog zacrtava za svaku obitelj.

Stoga ako je obitelj neophodna ljudskom društvu, onda je sveta
obitelj neophodan model svake obitelji koja želi izvršiti svoje
obiteljsko poslanje i biti prava ljudska obitelj, što može biti samo ako
dopusti da Bog bude utkan u obiteljski život.

Molimo danas za sve vjerničke obitelji da budu znak i svjedočanstvo u
svijetu u kojemu živimo, to jest da se najprije same suobličuju Svetoj
obitelji, to jest grade svoju obitelj prema Božjoj mjeri. Neka doista
budu svete obitelji prema mjeri i nadahnuću i svjedočanstvu koje im
pruža Sveta obitelj, kako bi bile obitelji prema Božjoj, a ne prema
ljudskoj mjeri.

Neka dopuste da im graditelj bude sam Bog, koji je izabrao Mariju i
Josipa za obitelj svome Sinu, kako bi mogle biti istinske čiste i zrele
stvarnosti koje slušaju Boga, njegov glas i poticaje, te da bi, služeći
Bogu, mogle preobražavati ovaj svijet odgajajući djecu u svom ozračju po
mjeri istinskog bogosinovstva.

patrologija.com / Laudato.hr

You may also like

Hot News