Sveti Silvestar

By

Sveti
Silvestar, papa – rodom je Rimljanin, proživio je progone kršćana za
careva Aurelijana i Dioklecijana, ali je doživio i slobodu kršćanstva po
caru Konstantinu.

Godinu dana nakon Milanskog
edikta, to jest 314., izabran je Silvestar za papu, kao 34. nasljednik
Sv. Petra. Svi njegovi prethodnici na Petrovoj stolici bili su mučenici,
iako nije baš svaki umro izravno od pretrpljenih muka. Crkva ih slavi
kao mučenike jer su živjeli u doba mučeništva, i jer su mnogo za nju
pretrpjeli.

Kad je Crkva izišla iz katakomba, započela je s gradnjom svojih
bazilika i hramova, veličanstvenih prostorija za bogoslužje. No, još
važnije od toga bila je nutarnja izgradnja na koju se sveti papa
Silvestar dao čitavim srcem.

Car Konstantin 320. godine na vatikanskom brežuljku
postavlja nad grobom temelje crkvi Svetog Petra, a također i temelje
bazilike nad Svetim grobom u Jeruzalemu. Konstantinova majka Sv. Jelena gradi crkvu Kristova rođenja u Betlehemu; u Trieru, kraljevoj palači, gradi se dvostruka crkva.

Papi Silvestru pripisuju se zasluge za gradnju crkava: Svete Agneze, Svetog Lovre i Svetog Pavla van zidina.

Osim toga, u vrijeme ovoga Pape događaju se i unutarcrkvene promjene
uvjetovane krivovjerjima. Pitanje donatista se ponovo raspravlja na
rimskoj sinodi. Jednim pismom biskupi se obraćaju papi Silvestru s puno
poštovanja, ali i žaljenja što on nije bio nazočan – dakle nije
sudjelovao u zaključcima. Još važniji događaj tijekom Silvestrova
pontifikata i vladavine Konstantina bio je ekumenski koncil u Niceji
(blizu Nikomedije).

Nicejski koncil je događaj od posebne važnosti. Povod je arijanska hereza. Arije,
prezbiter Aleksandrijske Crkve, negira vječnost Riječi, a Krista smatra
običnim stvorenjem, a ne Sinom Božjim. Na koncil su pozvani svi
biskupi, kojima je Konstantin omogućio prijevoz. Koncil je započeo 25.
svibnja 325. u nazočnosti samoga cara. Sudjelovalo je oko 270 biskupa –
uglavnom iz istočnih pokrajina. Iz zapadnih krajeva bio je nazočan jedan
biskup – iz Kalabrije i dva rimska svećenika. Papa Silvestar zbog
starosti nije bio na saboru.

Koncil je trajao mjesec dana i završio rad potpunom osudom arijanizma i Arijevih sljedbenika. Sudionici su formulirali Nicejsko Vjerovanje kojim
se utvrđuje Božanstvo Isusa Krista. “…Jedinorođeni Sin Božji, rođen od
Oca prije svih vjekova, Svjetlo od Svjetla, pravi Bog od pravog Boga,
rođen, a ne stvoren, istobitan s Ocem”.

Izgleda da je papa Silvestar prvi nositelj tijare. Preminuo je
žalostan zbog novog jačanja arijanizma i zbog Konstatinoviih uplitanja u
crkvenu hijerarhiju. Pun zasluga za Crkvu ovaj je svijet napustio je
31. prosinca 335. Službeno je proglašen zaštitnikom od gube.

KT

You may also like

Hot News