ŽUPNA PRIOPĆENJA ŽUPE CRKVICA- BROJ 11.

By

30. nedjelja kroz godinu                                                                                                                      25. listopada.2015.

Svete Mise su u 8.00 za + Mato Djaković, a u 11.00 za + Slobodan Čavić . Kroz naredni tjedan slavimo :

SRIJEDA- Sveti Šimun, Juda i Tadej, apostoli.

Slijedeća nedjelje su SVI SVETI! Sveta Misa u 8.00 je za + Jela Dujmović, a u 11.00 za + iz obitelji Nike Jelović (Misa je na Kužnom groblju).  MOGUĆNOST POTPUNOG OPROSTA 1.-8.11. Svete Mise radnim danima su poslije listopadske pobožnosti koja počinje u 17.00, osim subotom kada je pobožnost u 7.30, a Misa je u 8.00.

U kancelariji ima kupiti svijeća, lampiona, križeva, krunica. NABAVLJENO JE DOVOLJNO SVIJAĆA I CVIJEĆA ZA SVI SVETE I DUŠNI DAN! KUPUJUĆI POMAŽEMO PROJEKTE NAŠIH MLADIH!  HVALA VAM ! HVALA SVIMA NA SVAKOM DARU!- godižbina, crkva, groblje, radom… Stigao je novi broj Katoličkog tjednika.

Vjeronauk za učenike je u slijedećim terminima:

1.-4. razred u 10.00

5.-9. razred u 9.00.

Susret mladih je subotom u 18.30. U idućem tjednu doći će i kalendari za 2016. PONOVO NAPOMINJEM PROŠIRENJE STAROGA GROBLJA- prijavite se tko ima u planu tu se kopati! Svima ugodan dan i puno Božjeg blagoslova!

MISE PO GROBLJIMA: Prašnice u 11.00, Kužno groblje u 11.00, Centralno groblje u 15.30.

MISE KROZ TJEDAN:

Ponedjeljak- NA NAKANU

Utorak- + IVICA KELAVA

Srujeda- + IVKA LETIĆ, JANJA I JOZO

Četvrtak- +  IVAN JURKOVIĆ I POK. OB. JURKOVIĆ I LUBURIĆ

Petak- + OB. VIDOVIĆ I ELEZ

Subota- ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

 

 

You may also like

Hot News